Foto: Linnea Haggren.

Debatt: Är glesbygden värd att behålla?

Trots upprepade åtgärder; besparingar, återhållsamhet, ekonomisk medvetenhet och transparens har de senaste årens utfall varit underskott inklusive förväntad årsprognos för 2014. Mer genomgripande åtgärder behöver åstadkommas för att säkerställa att kvalitativ och likvärdig utbildning enligt skollagens krav och läroplanernas mål erbjuds i Åre kommun med god arbetsmiljö för barn, elever och personal.

Citatet kommer från ett tjänsteutlåtande i en skolfråga som berör mig. Det är väldigt konkret i vår situation, men också allmängiltigt. Det är många kommuner som har den här situationen. Oavsett vad man gör så räcker inte pengarna till för det som måste göras. Någonstans går gränsen för hur mycket man kan spara, som skolans rektor sa.

Grundproblemet är att det behövs mer genomgripande åtgärder, men inte i kommunerna. Lagstiftningen är ofta skriven för städer, inte för glesbygd. I Plan- och bygglagen som jag arbetar med finns det ett bra exempel. ”Sammanhållen bebyggelse består av bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av väg, gata eller parkmark”. Sammanhållen bebyggelse finns bara på landsbygden. Gator och parkmark finns bara i städer. Människorna som skriver lagarna lever i en värld i städer och de närmaste omgivningarna. Det gör att lagarna stämmer där, men kanske inte hos oss. Även i skolans lagar syns detta, rektorn berättade en del om det.

Riksdagen behöver fundera på hur människor ska kunna leva och trivas i hela Sverige. Lagarna behöver skrivas så att de speglar livet i hela landet, inte bara i städerna. Pengarna behöver fördelas rättvist – och då menar jag inte att glesbygdsstödet ska öka – då menar jag att de kommuner som får leva med kraftverk för vind eller vatten ska få behålla en del av skattepengen som annars går in i den statliga plånboken. Företagen skulle kunna betala en del av sin skatt i kommunen där de är skrivna istället för att betala allt till staten. Fastighetsskatten för företagsfastigheter skulle kunna gå till kommunen istället för till staten. Vi ska vara tacksamma för att vi får glesbygdsstöd och EU-stöd sägs det. Ni som sitter och fördelar dessa pengar ska vara tacksamma för elen som driver era datorer. Vad skulle hända om vi klippte strömtillförseln söder om Dalälven?

Det kan vara svårt att leverera kvalité i städer också, det är andra utmaningar, men i glesbygd är det nästintill omöjligt med det regelverk som finns idag. Vi är så tacksamma för att vi har en riktigt bra skola i vår by och dessutom förskola, det är inte alla som har det.

Politikerna behöver fundera över hur vi hanterar glesbygden.

Ett annat citat från föräldramötet. Glesbygden är ett problem som vi måste hantera. Eller?
Eller är det så att glesbygden är lösningen på matförsörjningen för landet, den höga arbetslösheten, trångboddheten i städerna, för stora skolor där eleverna inte hinner ses av en vuxen varje dag och ohälsan bland befolkningen?
Vi är lösningen för att vi har metoderna och marken där mat kan produceras samtidigt som vi löser klimathotet.
Vi är lösningen för att det sättet att bruka åkrar och skog behöver fler personer som arbetar.
Vi är lösningen för att det finns många tomma hus och gårdar som ingen använder och mycket mark att bygga nya hus på.
Vi är lösningen för att skolor i lagom storlek gör att både elever och lärare hinner med sig själv och människorna runt sig. Då kan man koncentrera sig på lärande och växande.
Vi är lösningen för att naturen i sig själv läker människors själar.

Jag har bott i Stockholm och trodde aldrig att jag skulle trivas, men det gjorde jag. Jag är uppväxt på en mjölkgård och har flyttat till en annan, nedlagd, mjölkgård och visste att jag skulle trivas, vilket jag gör. Men jag har aldrig känt mig så ensam som i rusningstrafiken i tunnelbanan. Aldrig.

Gör oss sällskap i glesbygden – du får också plats!

/ Linnea Haggren

Denna artikel kom in via vår tjänst för medborgarjournalistik.

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

En kommentar till Debatt: Är glesbygden värd att behålla?

 1. Alla goda krafter och initiativ på landsbygden borde uppmuntras av politikerna dvs genom lagändringar och stöd, ekonomiskt och psykologiskt. Jordbrukspolitiken (s) på 60- 80-tal då endast stora gårdar fick finnas, gjorde stor skada.Folk flyttade. Nu sa faktiskt f d presidenten Clinton att återgång till småbruk är den enda räddningen för klotet. Men han bestämmer ju inte. Kanske är de få politiker vi har i Riksdagen för få och inte så högröstade. Varför kan Norge leva upp till att hela landet ska leva och inte vi?

Vad tycker du?
https://www.sca.com/skog

Senaste nyheterna på 321an.se

 • Trafikverket anordnar åtgärdsvalsstudie för tätorten Hallen

  Trafikverket kommer den 7/5 kl 9-14 att bjuda in myndigheter, organisationer, föreningar och företag som är berörda av trafiksituationen som kan vara med och bidra till lösningar för Hallen Studien […]

 • Musikkväll med Niklas & Reneé

  Fantastisk musik, mycket folk, bra stämning … Kort sagt en underbar kväll, den på Mötesplats Oviken förra fredagen då det arrangerades en mycket uppskattad musikunderhållning med artisterna och syskonparet ”Niklas […]

 • Mot ny Vår

  Dörren till april är på väg att öppnas och sedan står det inte på förrän det är vår på riktigt och utan att vi vet ordet av så är det […]

 • Trollingen blir SM-deltävling

  I år blir Storsjötrollingen en deltävling i SM och den 28 mars var det uppstartsmöte för den 19e upplagan. Storsjötrollingen är en vitt känd och mycket populär fisketävling som i […]

 • Vägföreningen har haft möte med IP-Only

  Den 2 april gick undertecknad och kassör Jonas Högdahl runt hela byn tillsammans med Göran Jacobsson och Viktor Edlund från ip-Only. Vi tittade på allt som är söndergrävt och inte […]

 • Oklart om sportanläggningarna

  Hur gick det med Hallens sportklubb och de ifrågasatta idrottsanläggningarna i Hallen, som Åre kommun och ÅreHus sagt upp avtalet för och som vi berättade om i förra numret av […]

 • Hallens Vägförening har hållit föreningsstämma

  ”Hallens Vägförening har avhållit föreningsstämma.  Nya uppdaterade stadgar antogs och officiellt heter vi numera Hallens Väg- och Samfällighetsförening.  En ny styrelse valdes. Denna består av undertecknad, Tina Klintevall, ordförande; Jonas […]

 • Hallens hälsocentral bemannas nu med läkare från Järpen och Åre

  Hallens hälsocentral bemannas nu med läkare från Järpen och ÅreSedan september 2018 har läkare från Myrvikens hälsocentral bemannat Hallens hälsocentral. Nu har två distriktsläkare i Myrviken slutat vilket innebär att […]