Om 321an

321an är bygdens tidning, inget är för smått och inget är för stort. Vi vill skildra det vardagliga livet för människor vid Storsjöns västra strand.

Hur började det…? På 90-talet kunde man i rikstidningen Aftonbladet läsa att i Hallen var man oense om det mesta och att det var en trist och tråkig plats i Sverige. Skolbråk, avskedanden av oskyldiga lärare, rektorer; och omorganisationer i skolan som ingen ville ha. Missunnsamhet, sköt dig själv och skit i andra frodades då!

En förening bildades, Hallenbygden i Samverkan, på initiativ av framlidna Märith Jacobsson och Petrus Sandberg. Syftet med den var att skapa något gemensamt, motarbeta all missunnsamhet mot grannen och göra klart att om vi samarbetar och hjälps åt kan vi åstadkomma näst intill stordåd. Med facit i hand så kan man säga att det har gått bra. Det har skapats festivaler, Trollingfestival, Glamusikfestival och Barnfestival, och en tidning som sprider positiv info. Festivalerna och tidningen har synliggjort och spridit goodwill om Hallen på ett bra sätt.

Tidningen HallenPosten bildades i föreningens hägn 1996 för att beskriva allt bra som ändå fanns i bygden. Detta föregicks av en träff mellan Anders Durling, Elisabet Livendahl och undertecknad som satt och klurade på hur vi bäst skulle publicera allt positivt som ändå hände i Hallen.

En kort tid var HallenPosten en skoltidning så de allra första numren är tillverkade av den tidens mellanstadieelever. Undertecknad kände att det fanns mer för denna tidning att bidra med och tog över då lärarna kände att de inte hade tid att engagera sig i en tidning. I början var det en gratistidning då Åre kommun betalade distributionen via Posten och hjälpte till med kopieringskostnader.

När kommunens EU-medel till detta var slut frågade vi Hallborna om tidningen skulle vara kvar och om man ville betala en slant för den. Det blev ett rungande JAA! Den blev alltså en prenumerationstidning. Undertecknad fortsatte att göra den på uppdrag av Hallenbygden i Samverkan som tog över ägandet av tidningen. Så småningom utvecklades tidningen och upplagan växte så att det gick tom att anställa någon på deltid till hjälp.

Några år senar blev tidningen omdöpt till 321an för att få läsare utanför Hallen. Vi på landet har en väldigt stark by-känsla och många kan inte tänka sig att läsa en tidning med ”fel” bynamn. Det blev nästa försök till samarbete över bygränser, ja till och med över kommungränser.

2009 blev det så dags att skapa en första version av nätupplagan, www.321an.se. Med hjälp av EU-medel från Leader Storsjöbygden, Mats Norberg, Per Ivarsson, Rolf Haggren (kassör i HBIS) och ett glatt humör fick vi igång det hela så småningom. Efter fem år har tekniken seglat ifrån oss och nu på första advent 1/12 lanserar vi nästa generation av www.321an.se . Nu med hjälp av Björn Dahlfors från Månsåsen.

Kent Livendahl

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an