Nytt nummer av Händer i Hallenbygden

Nu finns det senaste numret att läsa digitalt!

Tryck här för att läsa.

Rubriker i oktobernumret:
Nya bostäder i Hallen
Dags att söka bygdemedel
Tankar om älgjakt
Finfrämmande i bygden

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an