Gott hopp om bredband till alla

Möjligheterna att nå målen i regeringens bredbandsmål är goda – men det kräver fortsatta investeringar från såväl privata aktörer som skattebetalarna.

Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen i en uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

PTS har analyserat bredbandsutbyggnaden utifrån nuvarande investeringsnivåer och andra nyckelfaktorer.

Analysen visar att det är sannolikt att 90-93 procent av alla hushåll och företag kommer ha tillgång till bredband via tillgängliga tekniker (fiber och mobilnät) om minst 100 megabit per sekund till 2020.

PTS framhåller i sina slutsatser vikten av en fortsatt offentlig finansiering i syfte att öka tillgången till snabba bredband.

“Offentlig finansiering fungerar ofta som tungan på vågen i aktörernas investeringsbeslut varför många investeringar, framförallt i fibernät, sannolikt inte kommit till stånd utan offentliga stöd”, heter det bland annat i rapporten.

PTS har även analyserat EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 30 megabit per sekund.

Även i detta avseende anses möjligheterna att nå målen vara goda.

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se