Gott hopp om bredband till alla

Möjligheterna att nå målen i regeringens bredbandsmål är goda – men det kräver fortsatta investeringar från såväl privata aktörer som skattebetalarna.

Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen i en uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

PTS har analyserat bredbandsutbyggnaden utifrån nuvarande investeringsnivåer och andra nyckelfaktorer.

Analysen visar att det är sannolikt att 90-93 procent av alla hushåll och företag kommer ha tillgång till bredband via tillgängliga tekniker (fiber och mobilnät) om minst 100 megabit per sekund till 2020.

PTS framhåller i sina slutsatser vikten av en fortsatt offentlig finansiering i syfte att öka tillgången till snabba bredband.

“Offentlig finansiering fungerar ofta som tungan på vågen i aktörernas investeringsbeslut varför många investeringar, framförallt i fibernät, sannolikt inte kommit till stånd utan offentliga stöd”, heter det bland annat i rapporten.

PTS har även analyserat EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 30 megabit per sekund.

Även i detta avseende anses möjligheterna att nå målen vara goda.

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an