Evenemangskalender

Evenemang från Mattmar till Svenstavik

Vill du veta mer om Översiktsplanen i Åre kommun

Allhuset Hallen21/03/2017 18:00
Vill du veta mer om Översiktsplanen i Åre kommun

Vill DU få en inblick och passa på att lämna synpunkter?

Vad är viktigast i Åre kommun?
Stråket eller Stråket och landsbygden utanför?

Planering och byggande?
Vatten och avlopp?
Kollektivtrafik?
Service?

Du får en chans att pröva olika argument och sätt att argumentera.

Kalls bibliotek 20 mars 18.00
Hallens bibliotek 21 mars 18.00
Mörsils bibliotek 23 mars 18.00

 


Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an