Evenemangskalender

Evenemang från Mattmar till Svenstavik

Samråd översiktsplan

Hallgården20/05/2015 18:00 - 20:00
Samråd översiktsplan

Åre kommun bjuder in till samråd kring översiktsplanen.

I översiktsplanen anger kommunen hur mark och vatten ska användas och utvecklas på lång sikt. I vårt förslag till översiktsplan kan du läsa om vår kommuns främsta utmaningar, vår målbild och våra planeringsstrategier. Översiktsplanen innehåller också ställningstaganden kring mark- och vattenanvändning i kommunen samt en bedömning av vilka konsekvenser översiktsplanen ger.

Här kan du läsa mer och ladda ner samrådshandlingarna


Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an