Evenemangskalender

Evenemang från Mattmar till Svenstavik

Orter och Ställen – en scenisk läsning

Hackås bibliotek26/04/2018 19:00

2015 utlystes en skrivartävling i regionen vilken
resulterade i antologin Orter och ställen,
med berättelser skrivna av 21 författare från
Jämtland och Härjedalen.

Ur denna antologi har en handfull texter valts ut
som med lätt hand dramatiserats. Med sina
röster som främsta verktyg framför nu två skådespelare dessa berättelser i en reading, eller
scenisk läsning som det heter på svenska.

Texter som framförs:
Båthus med liten markplätt av Karin Härjegård
Sanningens minut av Mi Edvinsson
Bränd boll av Susanne Kvarnlöf
Kryckkyrkan i Börön av Anders Frank
Hej Pappa av Bengt Månström

Texterna handlar om att oväntat mötas, att
flytta bort, hitta hem och stanna kvar.

Medverkande: texterna framförs av Gunnar Eklund och Inga Onn. 

Estrad Norr producerar och sprider professionell scenkonst i hela Jämtland Härjedalen www.estradnorr.se

Ev inträde/kostnad
Kostnadsfritt