Evenemangskalender

Evenemang från Mattmar till Svenstavik

Möte om grannsamverkan

Hackås skola22/10/2015 18:30 - 20:30

Välkommen på informationsträff om Grannsamverkan.

Vi önskar alla ett tryggt samhälle – gör du? Visa ditt intresse och kom på vårt möte!

”Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också öka trivseln i ett område. Detta uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra.”

Arrangör Polisen och Bergs Kommun


Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an