Oviks- och Myssjömålen

Christina Bengtsson, Borgvik och Karin Jirdén, Backen har gjort en sammanställning utifrån Myssjö-Ovikens hembygdsförenings dialektträffar. Resultatet har blivit ett kompendium ”Oviks- och Myssjömålen”, som gavs ut i början av 2017. Träffarna har pågått under åren 2010 – 2016.

Ämnen, som behandlats är bland annat Att skriva på Jamska, Uttal, Grammatik, Lokala växtnamn, Ordlistor grupperade på olika företeelser samt Uttryck och talesätt. Därutöver innehåller skriften en statistisk undersökning av dagens användning av orden i K. Lor. Österbergs ”En kort ordbok över Ovikens bygdemål”, utgiven år 1914. Kompendiet avslutas med Ortnamn i Oviken och Myssjö och en redogörelse för deras ursprung och betydelse.

Nedan följer en avskrift från kompendiets inledande sida med text av Christina Bengtsson och Karin Jirdén:

Bakgrund: 2010 inbjöd Christina Bengtsson, ordförande i Myssjö-Ovikens hembygdsförening, till träffar kring Oviks- och Myssjömålen. Syftet var bl.a. att ge deltagarna möjlighet att i studiecirkelform få friska upp sina kunskaper i bygdemålet. Träffarna har till dags dato (våren 2016) pågått i tretton terminer, med en sammankomst varje månad. Våren 2014 väcktes tanken att sammanställa materialet, ett arbete som pågått av och till sedan dess. Deltagarna kom från olika delar av Myssjö- och Oviksbygden och träffarna kom att behandla både Oviks- och Myssjömålet. Deltagarna i träffarna har växlat, men en kärntrupp av 12-15 personer har deltagit aktivt från början. De senaste terminerna har arbetet mer inriktats på att beskriva byarna och gårdarna i bygden.

Syfte med dialektträffarna: 1914 utgavs “En kort ordbok över Ovikens bygdemål” av fil.kand. K.Lor. Österberg. Ordboken kom att användas som ett studiematerial, vilket gav möjlighet att göra jämförelser och notera om det skett förändringar i språket sedan 1914 …

 

Kompendiet kan köpas direkt från Myssjö-Ovikens Hembygdsförening via post eller mejl. Pris: 100 kr + frakt
Ingemo Månsson

 

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Sweco har gett återkoppling avseende ”genomfart Hallen”

  Vi har fått återkoppling från Sweco avseende åtgärdsvalsstudien/workshopen, som hölls på Hallgården den 7 maj. Idag den 18 juni har jag skrivit ner synpunkter och kommentarer på återkopplingen och skickat […]

 • PEAB har återasfalterat på ip-Onlys bekostnad

  Den 12 juni asfalterade PEAB klart all skuren asfalt, cirka 25 ställen som skulle åtgärdas efter fibernedläggningen. Äntligen! Tack Jocke, som gjorde förarbetet samt Björn Qvarfordt på PEAB Asfalt och […]

 • OBS: GRATIS ANNONSERING FÖR FÖRENINGAR I HALLENBYGDENS SOMMARPROGRAM.

  Nu gör vi om och gör rätt!! Av misstag skickades förfrågan ut samtidigt till både företag och ideella organisationer, inför årets utgivning av HALLENBYGDENS SOMMARPROGRAM, där annonspris står utsatt. Detta […]

 • EU Valet 2019 – Resultat Hallen-Marby

  Slutliga röstfördelningen för valdistrikt Hallen-Marby blev enligt följande Röstfördelning – valdistrikt Hallen-Marby Förk. Parti Antal2019 Andel2019 Antal+/- Andel+/- Antal2014 Andel2014 M Moderaterna 42 10,74% +11 +3,88 31 6,86% C Centerpartiet […]