“Pajala en kommun som i mångt och mycket liknar Bergs kommun”, menar förespråkarna för uranbrytning i Oviken.

Bengt Niska, Pajala, till Oviken

Några av dem som vill ha en urangruva i Oviken verkar ha bestämt sig för att försöka vända opinionen till sin fördel genom att ta hit Bengt Niska, tidigare kommunalråd i Pajala.

Man anordnar ett möte den 20 februari och i inbjudan till mötet kallar man Pajala för “en kommun som i mångt och mycket liknar Bergs kommun”.

Det kan ju vara intressant att ta del av erfarenheter och förhoppningar från Pajala, men skillnaderna mellan det gruvprojekt som påbörjats i Pajala och det som planeras i Oviken är stora.

För det första är det skilnad på vad man vill bryta. I Kaunisvaara några mil från Pajala avser man att bryta järnmalm. De som ivrar för en gruva i Oviken försöker undvika att tala om uran och säger i stället att man vill utvinna molybden och vanadin vilket inte är någon osanning, men att uran ingår bland de ämnen som man vill utvinna är klart. Dessutom, hur man än vrider och vränger på det så kan man inte bortse från att den alunskiffer man planerar att bryta innehåller en stor mängd av både uran och andra radioaktiva ämnen. Man kommer inte ifrån problemet genom att påstå att uranet redan finns där, för så länge det ligger kvar i marken åstadkommer det ingen skada på miljön, men i och med brytningen kommer det i en annan form så att det inte kan undvikas att det rinner ut i grundvattet och vidare ner i Storsjön. Att man planerar att så småningom lägga tillbaka skiffern i den grop som den hämtats ur hjälper inte, i och med sönderdelningen är skadan redan skedd.

För det andra är det frågan om var gruvan är lokaliserad. I Kaunisvaara verkar det vara fråga om en ödemark, men i Oviken är det ett ingrepp i en levande by med kyrkor, affärer, distrikts- och tandläkarmottagning, och många bostäder. En stor bullrande gruva med en intensiv trafik skulle göra hela Oviken obeboeligt och de markägare som inte skulle få något betalt för sin mark skulle göra stora förluster. En levande och vacker bygd med rika kulturtraditioner skulle bli spolierad.

Jämförelsen med Pajala haltar även på andra sätt. Informationen om det planerade mötet rubriceras: “Hur en avvecklingsbygd utvecklas med gruvnäring”. Läser man om Pajala förstår man att de haft stora problem med utflyttning och med sysselsättning för dem som stannat kvar. Även Bergs kommun har haft ett vikande befolkningsunderlag men inte alls i samma omfattning som Pajala, och att en gruvnäring skulle vara något slags “räddning” förefaller absurt. Säkert skulle några ungdomar kunna få jobb i gruvan, men lokala entreprenörer som skulle vilja ge sig in i gruvdrift skulle antagligen tvingas till satsningar i mångmiljonklassen. De flesta som får jobb här kommer antagligen att bo utanför kommunen.

Tyvärr har jag inte tid att gå på det planerade mötet och det vore kul att se om man fick veta något mer än det som redan finns att läsa på nätet. Att man skulle vinna några själar för en urangruva i Oviken har jag svårt att tro.

Sten Andersson

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se