Val 2014: Socialdemokraterna (Berg)

Bergs kommun hamnar långt ner i tidningen Fokus ranking, på 276 plats av landets totalt 290 kommuner. Hur ser ni på bottenplaceringen och vad vill ni göra för att hamna bättre i nästa ranking?

Svar: Med hjälp av fem underkategorier och 45 variabler har allt, från huspriser och arbetslöshet till bredbandstillgång och antalet sportanläggningar, granskats.

Vi människor uppskattar olika saker och oftast är det en prioritering, för och nackdelar av en ort som gör att man väljer att stanna, flytta eller flytta till denna.
Vi i Socialdemokraterna vill göra det bästa av de förutsättningar vi har.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegränsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbete för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: Genom årliga träffar med Trafikverket. Vägkorsningen i Myrviken ligger i plan.

Efter flera år av stigande resultat i SCBs undersökning Nöjd-Medborgar-Index, sjönk resultatet något för 2013. Hur ser ni på de sjunkande resultaten?

Svar: Det är alltid tråkigt när mätningar går åt fel håll. Det är en liten försämring, vi beaktar den och fortsätter prata med kommuninnevånare, näringslivet, fortsätter vårt utvecklingsarbete och jobbar hårt för att alltid bli bättre.

Bergs Kommun har fjärde mest småföretagare i Sverige (2012) 13,2%, men rankas bland de sämre, plats 227 av 290 (2013), i mätning av företagsklimat. Hur vill ert parti göra det bättre att vara företagare i Bergs kommun.

Svar: Vi kommer att fortsätta vår satsning för att skapa ett bättre Näringslivsklimat i vår kommun. Vi har denna mandatperiod lyft många frågor bland annat bemötande, bättre dialog, handläggningstider och attityder till företagande. Vi har jobbat i huvudsak inom kommunen.
Nu vill vi bredda vårt arbete och bjuda in fler myndigheter till ett tätare samarbete som påverkar näringslivet, till exempel Länsstyrelsen, Trafikverket, Arbetsförmedlingen.
Vi tittar just nu på ett förslag och undersöker om det är förenligt med kommunallagen att kunna underlätta kostnadsbiten hos mindre företag, ofta säsongsberoende, genom att upp till en viss summa i omsättning få hälsa, miljö och livsmedelskontroller kostnadsfria.

Det blir allt färre invånare i Bergs Kommun. Hur vill ni arbete för att vända den negativa befolkningstrenden?

Svar: Vi har under den gångna mandatperioden jobbat för ökad stabilitet, bra ledarskap och en ekonomi i balans. Det lägger en bra grund för mer utvecklingsarbete.
Grundförutsättningen är att de verksamheter vi har fungerar. Att barnomsorgen fungerar så att alla känner en trygghet, både barn, föräldrar och personal. Att skolan är bra för alla elever och skapar bra möjligheter för barn och unga. Att omsorgen om våra gamla är värdig, trygg och omtänksam. Att vattnet hos alla hushåll med kommunalt vatten kommer när vi vrider på kranen och att det är friskt. Att vi kan ge stöd till fritids och kultur föreningar och arrangemang. Att våra företag och medborgare får bra service när de besöker kommunen, och så vidare.
Detta ska fungera och när det fungerar och vi samarbetar med varandra skapas mervärden. Mervärden som tillsammans med vår engagerade befolkningen, tillsammans med vårt landskap och utvecklingspotential kommer att bidra mycket till att fler vill bo här i någon av alla byarna i Bergs kommun.
För att fler ska kunna flytta hit när intresset finns behöver vi hitta nya former för hus och lägenhetsbygge för att ha en dräglig hyresnivå och ett sätt för unga familjer att få möjligheten att köpa en egen bostad. Vi jobbar ständigt med Näringslivet inom och utom kommunen för ökade möjligheter till jobb. Kommunen i sig arbetar för att vara en Attraktiv arbetsgivare. När jobben inte finns på nära avstånd behövs bra infrastruktur såsom bland annat fiber för till exempel distansarbete, och kunder över hela världen, bra vägar, smart kollektivtrafik.

Det planeras för storskalig vindkraft i Oviksfjällen, är ni för eller emot en sådan satsning?
– Om för, kommer ni att driva frågan om bygdepeng.

Svar: Vindkraft är bra. Vi har arbetat fram en översiktsplan för vindkraft i kommunen. Utifrån denna arbetar vi. När det gäller vindkraftsparken i Oviksfjällen specifikt så är vi positiva men det är många steg kvar. Om ansökan kommer, sen nu en miljöprövning och kommunen samt andra intressenter kommer då att vara med i samråd. Då ska vi diskutera antal vindkraftverk, hur de är placerade med mera. Angående bygdepengen har vi ett beslut om 1% och det står vi fast vid. Vi har vid ett tidigare tillfälle sagt nej till en satsning för att de inte ville ge någon bygdepeng.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i Oviksbygden?

Svar: Vi säger nej till uranbrytning.

Hur ser ni på storskalig fiskodling i Storsjön?

Svar: Fiskeodlingar får inte påverka sjön negativt och ska kontrolleras löpande.

Bygdeavgiftsmedlen för vattenkraften är ifrågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Socialdemokraterna i länet har skickat in en protest till Anna-Karin Hatt (red. anm. It- och energiminister). Med synpunkter på förslaget. Vi ställer inte upp på förslaget.

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?
Svar:
Bostadsbyggande
Bra skola
Förutsättningar för inflyttning

Vilken är kommunens främsta utmaning på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbeta för att lösa det?

Svar: Befolkningsfrågan är nummer ett och den har vi skrivit om redan. På kort sikt behöver vi lösa frågan om bostäder med en månadskostnad som är dräglig.
På lång sikt så behöver vi sätta oss ner med byarna och se åt vilket håll vill vi, hur jobbar kommunen och byns företag, föreningar och innevånare bäst tillsammans.

Vad är det bästa med Bergs Kommun?

Svar: I sommar när jag gick ut med en kaffekopp på gräsmattan, barnen sov, jag hörde bilarna på lite avstånd och kände lugnet. Då tänkte jag att det är det här som är det bästa med att bo på landet. Lägg därtill att kunna åka till fjälls över dagen, cykla till badplatser, kulturmiljöer i närhet. Entreprenöriella människor, tryggheten, glädjen i att på ett ganska enkelt sätt bli en del av ett sammanhang genom bland alla föreningar som finns i hela kommunen. (Therese K. Zetterman)

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 11
Hemsida: socialdemokraternaberg.wordpress.com

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Therese Zetterman, 39 år, Hackås
2. Kent Rosenqvist, 65 år, Rätan
3. Mia Eriksson, 37 år, Mo
4. Mikael Abramsson, 34 år, Hackås
5. Ingrid Gesslin, 50 år, Svenstavik
6. Dan Martinsson, 57 år, Östberg
7. Maja Hedén, 18 år, Hackås
8. Daniel Arvastsson, 38 år, Oviken
9. Isabelle Norlén, 19 år, Oviken
10. Richard Lundgren, 44 år, Brånan
11. Karin Paulsson, 65 år, Västnor
12. Jan Jonsson, 65 år, Brynje
13. Ulrika Nordin, 47 år, Brånan
14. Jimmy Segersten, 27 år, Hackås
15. Anna-Sara Carlsson, 31 år, Oviken
16. Miikka Kivinen, 44 år, Östberg
17. Ulla-Britt Lindblad, 57 år, Rätan
18. Signar Brzezinski, 53 år, Rätan
19. Maj Lundgren, 66 år, Myrviken
20. Folke Jonsson, 73 år, Hackås
21. Svenne Paulsson, 70 år, Östberg
22. Ellinor L Paulsson, 67 år, Östberg
23. Pär Frohm, 70 år, Rätan
24. Gunnar Andersson, 82 år, Handsjöbyn
25. Leif D Sivertsson, 68 år, Klövsjö
26. Bruno Johansson, 69 år, Svenstavik
(källa val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an