Val 2014: Moderaterna (Berg)

Bergs kommun hamnar långt ner i tidningen Fokus ranking, på 276 plats av landets totalt 290 kommuner. Hur ser ni på bottenplaceringen och vad vill ni göra för att hamna bättre i nästa ranking?

Svar: Vi vill göra Berg mer attraktivt att bo, leva och verka i. Vi satsar på utbyggnad av bredbandsfiber i hela kommunen. Vi vill stärka resurerna till skolan.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegräsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbete för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: Vi har kämpat länge för att 321:an ska byggas om och nu verkar Trafikverket äntligen ha kommit till skott med en förstudie och arbetsplan. Tyvärr innebär upprustade vägar ökade hastigheter vilket är till nackdel för de oskyddade trafikanterna. Vi tar med oss frågan i dialog med Trafikverket!!

Efter flera år av stigande resultat i SCBs undersökning Nöjd-Medborgar-Index, sjönk resultatet något för 2013. Hur ser ni på de sjunkande resultaten?

Svar: Vi tror att medborgarna vill vara delaktiga i större utsträckning. Kommunen måste bli bättre på att hålla medborgarna informerade om vad som händer i kommunen.

Bergs Kommun har fjärde mest småföretagare i Sverige (2012) 13,2%, men rankas bland de sämre, plats 227 av 290 (2013), i mätning av företagsklimat. Hur vill ert parti göra det bättre att vara företagare i Bergs kommun.

Svar: Företagarna är ryggraden i kommunen och ska stöttas på flera sätt. En aktiv insats är att ordna ”en väg in i kommunen”, alltså en kontaktperson när det gäller vilka tillstånd mm som behövs. Förenklad handläggning och korta handläggningstider ska eftersträvas. Kommunen kan även bistå med hjälp att söka företagsstöd samt att hjälpa till med matchning när ett företag behöver rekrytera ny personal.

Det blir allt färre invånare i Bergs Kommun. Hur vill ni arbete för att vända den negativa befolkningstrenden?

Svar: Om vi kan skapa en attraktiv kommun trivs våra invånare och blir bra ambassadörer för nya inflyttare. Vi måste värna om de som redan bor i kommunen och ge dem bra service, på så sätt kan vi också locka fler att välja Berg. Vi måste också bli bättre på att lyfta fram det vi är duktiga på i Berg, t ex simundervisning och bra skyddsnät när det gäller våra ungdomar.

Det planeras för storskalig vindkraft i Oviksfjällen, är ni för eller emot en sådan satsning?
– Om för, kommer ni att driva frågan om bygdepeng.

Svar: Moderaterna är positiv till vindkraft men inte var eller hur som helst. Vid större parker måste stor hänsyn tas till landskapsbilden, skuggor, ljud och ljus.
Bygdepeng är en självklarhet för att etableringen ska komma till stånd.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i Oviksbygden?

Svar: Moderaterna har inte tagit ställning till eventuell uranbrytning ännu. Vi är dock positiva till den prospektering som pågår, vilken skapar jobb i närområdet. För att en brytning ska bli aktuell måste full säkerhet kunna visas och garanteras annars är riskerna för stora för närmiljön och det kan vi inte acceptera.

Hur ser ni på storskalig fiskodling i Storsjön?

Svar: Vi är negativ till storskalig fiskodling i Storsjön. Vi tycker att insjövatten, som i och för sig är näringsfattigt, inte lämpar sig för så stora odlingsvolymer. Mindre odlingar kan accepteras men större fiskmängder bör förläggas i strömmande vatten.

Bygdeavgiftsmedeln för vattenkraften är i frågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Bygdeavgiftsmedlen är en kompensation till de bygder som berörs av vattenkraftsutvinningen och ska självklart vara kvar och tillfalla berörda bygder, Vår riksdagskandidat bevakar ständigt dessa frågor och kommer att verka för att vi inte ska stå ersättningslösa!

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?

Svar: Berg som attraktiv kommun att bo och verka i!

Vilken är kommunens främsta utmaning på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbeta för att lösa det?

Svar: Vi vill skapa en attraktiv kommun så att folk vill och kan bo kvar. Trivs man i sin kommun talar man bra om kommunen och blir på så sätt en god ambassadör vilket i sin tur kan locka fler att välja Berg!
Våra nya svenskar är viktiga inflyttare men måste tas väl om hand så att de kommer in i samhället och på arbetsmarknaden och att även de vill bo kvar.

Vad är det bästa med Bergs Kommun?

Svar: Närheten, engagemanget och möjligheterna!

 

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 5
Hemsida: www.moderat.se/berg-0

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Elise Ryder Wikén, 45, Skålan
2. Jan Jonsson, 69, Hackås
3. Gunilla Nord, 38, Skucku
4. Per Thorell, 59, Hoverberg
5. Fanny Jonsson, 21, Svenstavik
6. Kent Karlsson, 53, Hackås
7. Annika Hagen, 45, Ljungdalen
8. Örjan Engström, 64, Rörösjön
9. Maria Renström, 47, Svenstavik
10. Jennie Klaesson, 35, Hackås
11. Erik Engström, 35, Vigge
12. Camilla Öster, 37, Skålan
13. Melcher Falkenberg, 57, Oviken
14. Linda Sahlèn, 32, Klövsjö
15. Moa Andersson, 31, Skålan
16. Emma-Lina Flodén, 35, Brånan
17. Peter Freij, 42, Svenstavik
18. Lena Karlström, 50, Skålan
19. Monica Hult, 52, Rätan
20. Lennart Bylund, 50, Näcksta
21. Erika Svedberg, 41, Fotingen
22. Anders Nordgren, 42, Böle
23. Gunnel Hennebo, 56, Börtnan
24. Hans Strömberg, 72, Skålan
25. Johan Itzigehl, 49, Oviken
26. Maria Halvarsson Bylund, 41, Näcksta
27. Nils Sundström, 40, Rätan
28. Siri Jörgensen, 35, Svedje
29. Karl-Erik Karlsson, 70, Kövra
30. Sten Fahlvik, 69, Hackås
31. Glenn Lindén, 45, Rätan
32. Yngve Karlsson, 67, Hoverberg
33. Mattias Ahlberg, 35, Klövsjö
(Källa val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an