Val 2014: Miljöpartiet (Berg)

Bergs kommun hamnar långt ner i tidningen Fokus ranking, på 276 plats av landets totalt 290 kommuner. Hur ser ni på bottenplaceringen och vad vill ni göra för att hamna bättre i nästa ranking?

Svar: Fokus har uppenbarligen ändrat sina bedömningskriterier för 2014 som har inneburit att vissa kommuner har skiftats radikalt i placering. Utan att kunna förutse bedömningsgrunder är det svårt att avgöra hur man skall förbättra sin placering i sådana tabeller. De kommuner som ligger högst är alla storstadskommuner som tyder på att det som gör de små glesbygdskommuner attraktiva är mindre värt.

Genom att implementera Miljöpartiets politik i kommunen är vi övertygade om att vi kommer att skapa en kommun med bra levnadsvillkor som blir attraktiva för folk att bo i.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegränsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbete för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: Först och främst måste man bygga bort livsfarliga vägsträckor, exempelvis vid Hoverberg. Där 321:an går igenom byar skall det finnas möjlighet att särskilja olika trafikanter med gång och cykelbanor.
Hastighetsbegränsningar skall följas och installation av flera fartkameror är en åtgärd som verkar vara effektiv.
För att åstadkommer dessa insatser krävs en stark påtryckning på relevanta myndigheter och planeringsinstanser samt samarbete mellan Berg och Åre kommun.

Efter flera år av stigande resultat i SCBs undersökning Nöjd-Medborgar-Index, sjönk resultatet något för 2013. Hur ser ni på de sjunkande resultaten?

Svar: Resultatet bygger på svar från 3% av befolkningen, vilket betyder att det är svårt att dra för stora slutsatser av undersökning. Däremot kan det tyda på ett behov av insatser för gymnasieskolan, äldreomsorg och miljöarbete. Miljöpartiet har en förbättring av skolan som ett av sina prioriterade områden, arbete ständigt för förbättrad miljö och tar äldreomsorg på allvar genom att anställa flera.

Bergs Kommun har fjärde mest småföretagare i Sverige (2012) 13,2%, men rankas bland de sämre, plats 227 av 290 (2013), i mätning av företagsklimat. Hur vill ert parti göra det bättre att vara företagare i Bergs kommun.

Svar: Vi vill stimulera småföretagandet genom att utnyttja kommunens möjlighet i upphandling av varor och tjänster till att gynna just småskalighet och miljövänlighet. Kommunen kan även vara aktiv i utvecklingen och upprustningen av infrastruktur, som vägar, bredband, och återuppbyggnad av samhällsservice såsom post, polis mm. . Att människor vill och kan bo här är en grundförutsättning. Vi vill att kommunen ska fungera som ett smidigt serviceorgan för medborgare och företag, när det gäller tillståndsgivning och myndighetsutövning.

Det blir allt färre invånare i Bergs Kommun. Hur vill ni arbete för att vända den negativa befolkningstrenden?

Svar: Genom att attrahera flera att bo här och att få de som är här att bo kvar. Vi kan t.ex. se till att nyanlända stannar hos oss, att miljövänliga verksamheter som bioenergi uppmuntras, och att samhällsservice blir kvar i hela kommunen, inklusive byarna.

Det planeras för storskalig vindkraft i Oviksfjällen, är ni för eller emot en sådan satsning?
– Om för, kommer ni att driva frågan om bygdepeng.

Svar: Miljöpartiet är för utvecklingen av vindkraften och att skatteintäkter från vindkraftverken skall tillfalla berörda kommuner. Miljöpartiet är av den uppfattningen att alla sådana utbyggnationer skall genomgå en grundlig prövning. Vindkraft är en väsentlig pusselbit i arbetet att ersätta kärnkraften och krav på uranbrytning i Oviken området som blir ännu farligare.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i Oviksbygden?

Svar: Skall förbjudas! Miljöpartiet är i frontlinjen för att stoppa miljöfarlig brytning av bland annat uran vid Storsjöns strand. Målet är en bättre framtid för våra barn och fortsatt levande bygder som inte är beroende av dyr fossil energi och kärnkraft.

Hur ser ni på storskalig fiskodling i Storsjön?

Svar: Vi ställer oss ytterst tveksamma till storskalig fiskodling i Storsjön utan en ordentlig utredning av miljökonsekvenser.

Bygdeavgiftsmedlen för vattenkraften är ifrågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Bygdeavgiftsmedlen avgiften ska vara kvar tills något annat sätt att ersätta vattenkraftskommuner erbjuds. MP nationellt vill verka för att fastighetsskatt på vindkraft ska gå till kommunerna. Från MP Bergs sida vill vi se ett motsvarande system även för vattenkraften, det kommer vi att driva nationellt

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?

Svar: Vi har en rad frågor som vi ser som viktiga. Vi vill att det blir en fungerande infrastruktur i hela kommunen. En modern landsbygd behöver bilar även när oljesamhället fasas ut, därför vill vi satsa på förnybara bränslen och el som drivmedel. Övergång till förnybar energi är väsentligt och vi ser våra nyanlända som resurs. Det är viktig med en förbättrad skola, en öppnare politiskt klimat

Vilken är kommunens främsta utmaning på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbeta för att lösa det?

Svar: Att förbättra för miljön, upprätthålla samhällsservice, skapa flera arbetstillfällen. Skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle som kommer att ge nya jobb och göra Berg till en attraktiv kommun att leva i.

Vad är det bästa med Bergs Kommun?

Svar: Naturen och människorna. Utsikten från min balkong över Storsjön och Oviksfjällen, som påminner mig varje dag om allt som är av värde i livet.

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 2
Hemsida: www.mp.se/berg

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Eva Simonsson, 62 år, Sjuksköterska, Vigge
2. Olle Schubert, 45 år, Företagare, Persåsen
3. Karin Melinder, 66 år, Folkhälsovetare, Åsarna
4. David Bell, 66 år, Översättare, Pensionär, Hackås
5. Knut Östman, 57 år, Företagare, Hackås
6. David Wikner, 45 år, Företagare, Persåsen
7. Alice Schubert, 18 år, Studerande, Persåsen
8. Alf Lundin, 59 år, Informatör, Kövra
9. Nina Hedlund, 45 år, Lantbrukare, Myrviken
10. Pietro Rödin, 58 år, Skuldrådgivare, Lillsved
11. Sonja Wredendal, 54 år, Systemutvecklare, Persåsen

(Källa: val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an