Val 2014: Folkpartiet (Berg)

Bergs kommun hamnar långt ner i tidningen Fokus ranking, på 276 plats av landets totalt 290 kommuner. Hur ser ni på bottenplaceringen och vad vill ni göra för att hamna bättre i nästa ranking?

Svar: Det görs många undersökningar där Sveriges kommuner rangordnas efter olika kriterier. Tyvärr kan jag inte erinra mig vad tidningen Fokus ranking handlade om. Det hade varit bra om du angett detta. (Är det möjligen den rankingen där Bräcke hamnade på sista plats?). Det är självfallet inte bra med en bottenplacering och kommunen får arbeta för att nå en bättre placering nästa gång.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegräsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbete för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: Ombyggnaden av länsväg 321 Svenstavik – Myrviken har varit på tapeten under många år men tyvärr har det inte hänt någonting än. Detsamma gäller länsväg 315 Rätan – Utanbergsvallarna. Man börjar bli luttrad. Planer har tagits fram men åtgärderna skjuts hela tiden på framtiden. Kommunen har otaliga gånger påtalat de nödvändiga åtgärderna för Trafikverket. För 321:an handlar det bl.a. om gång- och cykelväg Svenstavik – Hoverberg, att åtgärda kurvan i Hoverberg och att öka trafiksäkerheten genom Vigge.
Som kuriosa kan nämnas att när jag var nyanställd på Bergs kommun i september 1989, alltså för 25 år sedan, hade jag en träff med dåvarande Vägverket i Myrviken om gång- och cykelväg Myrviken – Fröjdholmen. Planer hade redan då funnits ett antal år. Gång- och cykelvägen finns ännu inte. Man blir som sagt luttrad.

Efter flera år av stigande resultat i SCBs undersökning Nöjd-Medborgar-Index, sjönk resultatet något för 2013. Hur ser ni på de sjunkande resultaten?

Svar: Har inte resultaten aktuella i skrivande stund. Givetvis måste kommunen ta åt sig om resultaten sjunker och försöka göra något åt det.

Bergs Kommun har fjärde mest småföretagare i Sverige (2012) 13,2%, men rankas bland de sämre, plats 227 av 290 (2013), i mätning av företagsklimat. Hur vill ert parti göra det bättre att vara företagare i Bergs kommun.

Svar: Det är glädjande att vi har så många småföretagare. Tyvärr har vi i många år legat bland de sämre när man mätt företagsklimatet. Både politiker och tjänstemän har tagit åt sig detta och arbetat för att nå ett bättre resultat men uppenbarligen utan att lyckas ännu. Dialogen med företagarna måste utvecklas, hanteringen av bl.a. bygglovsansökningar måste snabbas upp, näringslivsavdelningen måste tydligen arbeta intensivare gentemot företagarna osv.

Det blir allt färre invånare i Bergs Kommun. Hur vill ni arbete för att vända den negativa befolkningstrenden?

Svar: 1950 hade de kommuner/församlingar som idag utgör Bergs kommun drygt 12 600 invånare. När kommunen bildades den 1 januari 1971 var antalet invånare knappt 9 400 personer. Den sista juni i år var siffran 7 133. Första halvåret 2014 har vi tappat 27 personer trots ett plus gentemot utlandet på 57 personer. Att vi inte minskat ännu mer de senaste åren beror på ett flyttningsnetto gentemot utlandet, 2011 + 77, 2012 + 51, 2013 + 117. Hur kan man vända den negativa befolkningstrenden? Finns inget standardsvar på detta. Kommunen har under många år bl.a. genom olika projekt sökt få till en ökad inflyttning. Ett problem är att det föds för få barn och dör för många. Jag brukar säga att om det föds en så dör det två.2011 59 födda 109 avlidna, 2012 51 födda 116 avlidna och 2013 46 födda 113 avlidna. 46 födda var förresten det lägsta födelsetalet i kommunens historia. Vad som måste till är i första hand fler arbetstillfällen men även fler bostäder. Vi måste även arbeta för en attraktiv kommun på andra sätt så att folk vill bo kvar. Själv vill jag speciellt lyfta fram landsbygdsfrågorna. Bergs kommun är faktiskt Sveriges mesta landsbygdskommun. Det skulle dock leda alltför långt att utveckla detta här.

Det planeras för storskalig vindkraft i Oviksfjällen, är ni för eller emot en sådan satsning?
– Om för, kommer ni att driva frågan om bygdepeng.

Svar: Vi är emot storskalig vindkraft i Oviksfjällen. Vi är inte emot vindkraft generellt, men man skall inte bygga vindkraftverk som kolliderar med andra intressen, i det här fallet besöksnäring, rennäring och kulturmiljövård. Det finns gott om ytor där dessa konflikter inte finns. Vi får se hur frågan utvecklas, eftersom kommunen måste göra om sin översiktsplanering i området. Folkpartiet i Berg säger alltså nej till storskalig vindkraft i Oviksfjällen.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i Oviksbygden?
Svar: Vi säger också nej till en framtida uranbrytning i Oviksbygden. Man kan inte för all framtid ödelägga en kulturbygd och förstöra vattnet i Storsjön. Jag hoppas och tror att dessa planer skrotas.

Hur ser ni på storskalig fiskodling i Storsjön?

Svar: Vi är synnerligen tveksamma eller snarare negativa till storskalig fiskodling i Storsjön. Stora värden står på spel vad gäller sjöns vatten.

Bygdeavgiftsmedeln för vattenkraften är i frågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Vi har inte läst utredningen utan endast läst om den. Bygdeavgiftsmedlen har betytt och betyder mycket för kommunens förenings- och näringsliv. Vi tänker självfallet förklara detta för partiet på riksplanet.

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?

Svar: Landsbygdsfrågan i Sveriges mesta landsbygdskommun- det handlar t.ex. om sysselsättning, bostäder, vägar, kommunikationer och service.

Vilken är kommunens främsta utmaning på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbeta för att lösa det?

Svar: Främsta utmaning är sysselsättning och befolkningsutveckling. Det handlar om att bl.a. stötta befintligt näringsliv, arbeta för att skapa nya arbetsplatser, arbeta för att folk vill bo kvar i kommunen och att fler vill flytta hit.

Vad är det bästa med Bergs Kommun?

Svar: Min gård i Tosåsen i Myssjö. Min dotter, som bor i Malmö, säger att det är bästa stället på jorden. (Per-Erik Wåglin)

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 1
Hemsida: http://www.folkpartiet.se/berg

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Per-Erik Wåglin, Tosåsen
2. Susanne Kindström, Svenstavik
(källa: val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an