Arkivbild, foto Kent Livendahl

Trafikverket har svarat till HBIS

Trafikverket svarar på HBIS förslag om fartkameror på isvägen.

Ärende nr 718564

Hej,

Tack för ditt mejl till oss på Trafikverket.

Du skriver och påtalar att isvägarna på Storsjön fick stängas av ett par dagar efter att de öppnats pga att en del trafikanter inte respekterade högsta tillåtna hastighet – max 30 km/h och körde fortare. Färjorna går inte när isvägarna är öppna, men pga att isvägarna fick stängas fick ni invånare i Hallenbygden åka runt Storsjön för att ta er till Östersund, vilket har resulterade i längre och dyrare resväg.

Trafikverket håller med dig om att det är tråkigt att inte alla kan respektera hastighetsbegränsningar och vilka konsekvenser som uppstår om de inte följs. Tyvärr kan vi konstatera att trafikmoralen och efterlevnad av hastighetsbegränsningar är låg bland många trafikanter idag.  Ofta är hastigheterna höga på genom byar och samhällen, och likaså på isvägar. När det gäller hastigheter som är högre än de högst tillåtna på våra vägar håller vi med om att den situationen är inte godtagbar.  Men det är ett ansvar som varje fordonsförare måste ta.  Det är något man lär sig när man tar sitt körkort. Det är också viktigt att hastighetsutmärkningen är tydlig så att den normalt aktsamme föraren anpassar hastigheten så att fara inte uppstår. Om den skyltade hastighetsbegränsningen inte efterlevs är det svårt att hitta andra lösningar. Det är väldigt svårt för Trafikverket att bygga bort trafikanters olämpliga beteende i trafiken.

Hastighetskameror (ATK) är ett effektivt sätt att få ner hastigheten utmed våra vägar. Vi har många önskemål om utbyggnad av ATK och det sker ständigt prioritering om var dessa ska placeras.  Idag prioriteras åtgärder som främst minskar antalet olyckor med döda och svårt skadade i enlighet med nollvisionen.  De flesta kamerorna sitter på vägsträckor med hastighetsgränsen 70, 80 och 90 km/timme samt där årsmedeldygnstrafiken är 2000 eller mer.  Vi utgår från starkt trafikerade vägsträckor där olycksrisken är hög och där hastigheten brukar vara mycket över den tillåtna.  Utifrån det väljer vi i samråd med polisen sträckor och platser med hänsyn till dessa rådande bedömningsgrunder.  På så sätt får vi bästa möjliga trafiksäkerhetsnytta av kamerorna. Kamerorna ska ses som ett komplement till polisens övervakning. Trafikverket kommer alltså i dagsläget inte att sätta upp någon hastighetskamera utmed isvägarna, Östersunds kommun.

Om problemen med fortkörning är stort bör du ta kontakt med polismyndigheten med önskemål om hastighetsövervakning. Polisen har också möjlighet att sätta ut tillfälliga mobila kameror.

Med vänlig hälsning

Amanda Bengtsson

Trafikingenjör


Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se