ÅTGÄRDSVALSSTUDIEN MED TRAFIKVERKET OCH SWECO

Åtgärdsvalsstudien handlar om ”genomfart Hallen” och hur vi vill att trafiksituationen ska se ut här i framtiden. En samsyn mellan viktiga aktörer eftersträvas om brister, behov och mål samt åtgärder, som behövs för att öka säkerheten och tillgängligheten liksom miljön och hälsan längs 321an och 629an (Bynomsgatan) och övriga vägar i tätorten.

Vid mötet på Hallgården deltog representanter från Trafikverket, Sweco, Skolan, Åre Kommun, Länstrafiken, Regionen, ICA, HBIS och Vägföreningen, totalt 23 personer. Projektledare Jan Lindgren från Trafikverket berättade att studien befinner sig i ett tidigt skede och det finns inga pengar ännu. Så detta är en utforskande studie för att hitta den mest effektiva mixen av åtgärder. Studien ska vara klar i oktober 2019.
Trafikverket mäter på flera ställen i Hallen, antalet bilar som passerar och hur fort dessa kör. Antalet fordon som passerar här är cirka 1000 per dygn utslaget på hela året, mer under sportlov och sommarlov (1300-1500/dag). Under påsken i år nåddes en topp med 3000 fordon under ”stugbytardagen”. Jan Lindgren konstaterade kort, att majoriteten kör för fort

Under Sweco-representanternas ledning, började vi med att diskutera målbilden. Vi jobbade i grupper med representanter från olika områden. Att börja med måldiskussioner, hur vi vill att det ska se ut år 2030, satte oss på prov. Det är mycket lättare att komma med en kravlista, vilka åtgärder vi vill se genomförda för att åtgärda problemen

I ”min” grupp såg vi frågorna om säkerhet och tillgänglighet som självklara mål men konstaterade också att här finns stora brister. Säkerheten kan vara hög ”på pappret” men tryggheten hos de boende ändå låg. Vi la till ett mål; att göra Hallen till ett attraktivt stopp, en inbjudande plats att besöka och inte bara en genomfart på väg till fjällen

Med stora kartor över Hallen framför oss på bordet, diskuterade vi sedan vilka brister vi ser i transportsystemet. Vad är det som hindrar och försvårar? Inte heller nu, fick vi komma med några lösningar

Vi talade om brister i skyltningen, i möjligheten att passera över 321an på ett säkert sätt, i parkeringsmöjligheter vid affären, om avsaknaden av en ordentlig rastplats med toalett och soptunnor, avsaknaden av gång- och cykelbana längs 321an och 629an, brister i busshållplatsernas placering med mera

Efter en god lunch på ”321an” och en hemsk promenad i ruskvädret, fortsatte vi med fika och Ankis goda kakor på Hallgården

Efter lunch, fick vi så äntligen komma med förslag till åtgärder för att lösa alla problem! Vi skulle då jobba enligt en 4-stegsmodell, som innebär att man i första hand försöker ”tänka om”. Då ska man hitta enkla billiga lösningar, som inte kräver så mycket mer än ett förändrat beteende. I andra hand optimerar man befintliga lösningar och gör det bästa av nuvarande situation. Steg tre och fyra innebär att man bygger om och bygger nytt

Trafikverket inledde med att informera om en likadan studie, som gjorts i Åsarna. Vi ska veta, att vi är långt ifrån ensamma om den här trafiksituationen. Man talade om vägars och gators utformning (VGU). När man kör in i en ort, så måste man känna att man kommer in i en ort. Det finns många olika lösningar, för att göra folk uppmärksamma på, att man kör in i en tätort och måste sakta farten och visa hänsyn. Det kan vara rondeller, tillfälligt avsmalnande väg, säkra passager över vägen, bättre skyltning, tydligare och enklare korsningar med mera. Detta har Trafikverket stor kunskap om och man eftersträvar ett enhetligt utseende på hastighetsdämpande åtgärder i alla tätorter. Som trafikant ska man på så sätt ”känna igen sig” i en tätort

Trafikverket är också av uppfattningen, att det är bättre med ”60-sträcka” följd av en kortare ”40-sträcka” förbi de centrala delarna av tätorten, än en alltför lång ”50-sträcka”, vilken sällan respekteras

Grupperna var ganska ense om de mest prioriterade önskemålen. De handlade om möjligheten att säkert kunna ta sig över 321an på minst ett par ställen i tätorten, att förlänga trottoaren ”åt alla håll”, att få till en bättre parkering vid ICA och att genomföra olika hastighetsdämpande åtgärder, liksom att förbättra och förtydliga skyltningen. Det kom även förslag om inrättandet av ett ”resecentrum/ rastplats” nära Bjurgården, liksom att flytta containrarna för källsortering och göra denna mer lättillgänglig. Möjligheten att placera ut en eller två ”fartkameror” diskuterade också. Såväl dygnsflöde som medelhastighet är avgörande för om vi kan få denna önskan uppfylld

Vi var ganska samsynta mellan grupperna, var problemen finns, hur vi vill lösa dem och vad målen är. Det var ett givande möte med effektiva diskussioner. Att få träffa representanter för alla berörda parter och ”få ansikten” på folk, är också guld värt

Avslutningsvis informerade Sweco och Trafikverket oss om, att förslagen nu ska sammanställas, bearbetas, skalas ner och ”tvättas”. Vi kommer att få återkoppling innan sommaren.

Man ska göra ekonomiska bedömningar och effektivitetsbedömningar, för att ta fram ett åtgärdsförslag, som Trafikverket, Åre Kommun, Regionen, med flera kan gå vidare med. Detta åtgärdsförslag kommer alla vi som deltog, också att få ta del av. När vi fått mer information, kommer vi att dela med oss av denna.

Oavsett vad denna studie slutligen utmynnar i, känns det jättebra att ha fått göra sin röst hörd och vara med och påverka.

Kristina Klintevall
Ordförande Hallens Väg- och Samfällighetsförening

Detta är en artikel som är inskickad via https://www.321an.se/skriv-din-artikel

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte 321an.

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an