Avgående ordförande i Hallens skolstyrelse P.A. Persson flankeras av folkskoleinspektör Lennart Viger (t.v.) och överlärare Alvar Jonsson Hallen

Skolfrågor under debatt i Hallen (för 59 år sedan)

Välkommen till 321ans nostalgiavdelning!
I en av våra lokaltidningar, den 29 april 1958 stod detta att läsa. Urklipp samlat i pärmar på  Allhuset 1958–1966. Finns mycket material som kan bli intressant att presentera i Hallen/Marby-krönikan. Skolfrågor är fortfarande aktuella här i Hallen/red.

Lagstadgat sammanträde i Hallens skoldistrikt och ledamöterna i Hallens skoldistrikt och ledamöterna Hallens folkskolestyrelse och skolstyrelse hölls på tisdagen på Jakobssons pensionat (nu Allhuset), där folkskolestyrelsens ordförande P. A. Persson hälsade välkommen, varvid han särskilt vände sig till folkskoleinspektör Lennart Viger, Östersund.

Sammanträdet beslöt förslå skolstyrelsen att undervisningen i höst skulle ta sin början måndagen den 25 augusti. En fråga gällde införande av åhörardagar och eventuellt inställande av årsexamen. Mötet beslöt att uttala sig för att bibehålla årsexamen.

I samband med att frågan om svårhanterliga barns skolgång kom upp till behandling, höll folkskoleinspektör Lennart Viger ett intressant föredrag om ungdomens moraluppfattning. En undersökning som folkskoleinspektör Viger utfört, låg till grund för framställningen och utgick från etikens och psykologins målsättningar och framhöll att beträffande moralundersökningar måste målsättningar konvergera (sammanstråla). Det tragiska i problembilden är att det förekommer differenser i den moraliska hållningen hos ungdomarnas olika miljöer (hemmet, skolan, kamratkretsen osv.).

Av stort psykologiskt intresse är att studera ungdomarnas svarsreaktioner på olika på olika moraliska problemsituationer och vidare de angivna motiveringarna till svarsbeteendena. Avslutningsvis framhöll inspektör Viger att skolan ej fick ge avkall på sin viktigaste uppgift, nämligen personlighetsfostran…

Liknande redaktionellt material från ”förr i världen” kommer att presenteras ibland och i synnerhet i vår traditionella krönika ”Hallen och Marby” som kommer ut i sommar/red.

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an