Ifvarsgården

”Hallenbygden befolkad redan för 4000-5000 år sedan”

Barn i Hallens skola (skolåret 1993-1994) skrev en informationstext till bilder i en broschyr som beställldes av Karl Ors Bua. Bilderna, konstverken pryder än idag väggarna i butiken.  Höj blicken och njut av bilderna nästa gång du går in och handlar! Gunnel Lundholm heter konstnären!

Obs det är 22 år sedan!! Ganska intressant att jämföra med förhållanden i Hallenbygden nu (2016).

Broshyren finns att köpa på Allhuset i nytryck för 50 kr för den som är intresserad.

Bilderna togs av Kent Livendahl och barnen skrev informationstext till bilderna och om Hallenbygden.

Här är informationstexten som barnen skrev 1994!
Hallenbygden synes ha varit befolkad redan för 4000-5000 år sedan. Enstaka lösfynd, boplatser och ett stort antal fångstgropar utgör de arkeologiska bevisen för detta.

En bofast bondekultur tycks dock inte ha funnits här förrän under vikingatiden – det vill säga på 800-900 talen e. kr. att döma av de äldsta ortnamnen i bygden. Alla socknens byar (ett 25-tal) var dock etablerade före år 1500, alltså under medeltiden. Den medeltida agrarkrisen, ca 50 år före digerdöden, drabbade Hallen liksom övriga Jämtland med ett 10-tal Ödes-böl som resultat.

Hallenbygden är en utpräglad jord- och skogsbruksbygdmen med stort inslag av turism. Här började för övrigt den jämtländska fjällturismenmed den legendariske Per Bertilsson i Bydalen som drivande kraft. Under 1900-talet har turismen utvecklats till en av bygdensstora näringar.

År 1952 slogs dåvarande Halllens kommun och Marby kommun ihop till en kommun – Hallens kommun och vid kommunreformen 1974 uppgick Hallens kommun i Åre storkommun. Idag (1994) bor ca 1400 invånare i Hallen-Marbybygden och här finns högstadieskola, barndaghem, läkare, bibliotek, bank, affärer, bensinmack och endel annan kommunal och kommersiell service.

 

BILDTEXTER

Frontbilden: Hembygdsföreningens gård invigdes år 1981 och är en donation av Carl Ifvarsson därav namnet IFVARSGÅRDEN.
Manbyggnaden är ursprungligen från Västbyn, Frösön och uppfördes antagligen i början på 1800-talet då den hade valmtak. Inredningen i Brastarummetkommer från Jöns-Pers i Brasta och är i original från tidigt 1800-tal. Väggarnas schablonmålningar är påbättrade men original på handgjorda träfogar av kransbågat virke.
Bryggstugan har bakugn för tunnbrödsbakning och förstukammaren har blivit serveringskök. Andra våningen är avsedd för utställning av kulturhistoriska föremål från bygden. Härbret kommer från Nils-Ors i Bynom och är från 1700-talet. Sommarfjöset fanns tidigare på gården.

Aktiviteter: Vlborgsmässofirande, Midsommarfirande, Friluftsgudstjänster, Tunnbrödsbakning och servering vissa dagar under sommaren, försäljning av vykort och märken och uthyrning av lokaler.

 

 

Tor

Tor

Tor byggdes av O Jonsson år 1901. Tor ägdes av Johan Olofsson. År 1933 byggdes Tor om till en pråm. Efter det gick den några år innan den sjönk vid Gärdsta brygga där den fortfarande ligger kvar. Varor Tor fraktade var: mat, verktyg, passagerare m.m. Befälhavare på Tor var: År 1902 Hellström, 1903-1917 Nils Persson, 1918-1921 Per Svensson m.fl.

Av Maria och Lena

 

 

Kvarnen

Kvarnen

Kvarnen ligger vid ångbåtsbryggan nedanför nuvarande Karl-Ors Bua. Grunden byggdes 1918 av Sandberg, men eftersom han flyttade till Oviken fortsatte bygget av en nybildad förening som bestod av Johan Persson, Magnus Persson, Nils Larsson och Karl Orsa. En båt tuffade runt och samlade ihop säden, mest korn, för att malas i kvarnen. Kornet användes mest till gröpe.

Kvarnenägs nu av Ruth och Manne Olofsson, som i många år hade tunnbrödsbageri där. Sedan 1993 hyrs en av lokalerna ut till Hallens väveri, som ägs av Hallenbördiga Eivor Eliasson, Frösön.

Av Evelina Olofsson och Johanna Eriksson

 

 

Mejeriet

Mejeriet

Någon gång på 1920-talet bildade bönderna i Hallen en förening och byggde mejeriet och det drevs fram till slutet av 1930-talet då det köptes av nybildade Hallens tvätt-och badhusförening. En kort tid var det husmodersskola på övervåningen. 1953 köptes fastigheten av Gunnar Nordkvist som har snickeri där.

Av Jonas S, Lena och Johan E.

 

 

Olavatorpet

Olavatorpet

Olavatorpet ligger i Trägsta, nordväst om Hallen. I slutet på 1800-taletså ägde klockarn i Hallen huset. Olavatorpet finns fortfarande kvar. Taket syns från vägen. Det är ett timrat hus. Ladugården fanns i bottenvåningen och bostaden ovanpå. Lukten av djuren fanns i hela huset och man fick värme av djuren. Man vet inte vem som byggde det. Huset används inte längre. Nu äger Bengt Eriksson huset. Det fanns både grisar och kor där. Ägarna var fattiga. På den tiden hade kvinnor långkjol och blus. Väskan till Hallens folkdräkt kom därifrån. I Trägsta fanns det då också fem torp, tre gårdar och ett soldattorp. Vattnet fick man från brunnar. Det fanns lanthandel i Hallen. Torpet var på två hektar och ett litet skogsskifte. De sådde korn och lite potatis. Förr gick vägen nere vid sjön.

Av Simon Widholm Och Johan Malmberg

 

 

Gästgiveriet

Gästgiveriet

Gästgiveriet låg mittemot nuvarande  ICA i Hallen.  Det var gästgiveri mellan 1907 och 1939. Man använde det till övernattning och matställe för resande, turister och skogsfolk. Gästgiveriet byggdes mellan 1860-70. Där fanns det åtta rum, ett kök och en matsal. De som ägde gästgiveriet var tre syskon: Emil, Alfred och Augusta Alstergren. På gästgiveriet kunde man äta frukost och kvällsmat. Nu äger familjen Karl Gustav Lundh huset.

Av Daniel och Fredric

 

 

Karl Ors bua

Karl Ors bua

Karl Orsa kom som nygift med sin hustru Amanda till Hallen i juni 1911. Båda var då 25 år. De hyrde då lokal av Kristina och Samuel Augustsson, som tidigare hade drivit gästgiveri i dessa lokaler. Den byggdes nu om till affärslokal och affären öppnades i slitet av juni 1911. Kvarvarande hus ägs nu av Ulla Ryckenberg.

1913 gick den andra handlaren i byn i konkurs och Karl Orsa köpte då fastigheten och affären av Hallén och Olsson. Samtidigt anställdes då ett biträde som hette Erik J. Friden. Han var i affärens tjänst i 40 år och bodde kvar hos Karl Orsa tills han avled 1956.

I affären fanns allt: hästskor, järnvaror, byggnadsmaterial, tyger, skor, matvaror, dynamit m.m. Det som inte rymdes på hyllorna hängdes i taket. Värmen var en stor kamin, så varje morgon fick biträden gå på vedbacken för att hämta ved och fanns ingen kluven fick man använda yxan. Vintertid var det mest frysgrader på mornarna i lokalen. På 20- och 30-talet förekom mest byteshandel, man köpte smör, ägg, ost och lax. Kontanta dagskassor var ej stora.

Varje kväll vid sjutiden kom ångaren Tor med varor från Östersund. De drogs sen på en stor tung kärra från bryggan. Vintertid körde man häst över isen till Östersund för att hämta varor. Omkring 1932 började Karl Annersa köra expressen från Östersund så då togs varorna av honom. Barnen fick sällan godis på den tiden, möjligen till någon större högtid fick man en strut karameller för fem öre. En cocosboll kostade också fem öre på trettiotalet. 1054 invigdes den nya affären som var en av Jämtlands största snabbköpsaffärer. Den är nu år 1993 utbyggd till en försäljningsyta på ca 490 kvadratmeter mot förutvarande 85 kvadratmeter. Utsmyckning i den tillbyggda delen har utförts av Gunnel Lundholm. Hon har med fina målningar och träreliefer redogjort för gamla turistleden mellan Hallens ångbåtsbrygga till Bydalen och Hosjöbotten. Dessutom har hon målat första ravinen ovanför Fjällhalsens anläggning samt en del av Bydals-sjön.

Av Lollo och Richard

 

 

Kontantaffären

Kontantaffären

Det var en livsmedelsaffär. De sålde allt möjligt bl.a. spik, hammare, skruvar, sågar, tänger och mat. Varorna kom med båten Tor. De körde varorna till affären med häst och kärra och släde på vintern. Affären låg mitt i byn och revs 1845-1848 för de byggde då andra affärer. Kontantaffären flyttade in 1870-1880 när Konsum flyttade ut. Familjen Larsson flyttade in 1937-1938 och drev Kontantaffären. 1943 flyttade han till andra sidan vägen och byggde egen affär. Det finns en liten bit kvar av affären bredvid församlingshemmet, ett rött hus.

Av Dan och Jonas

 

 

 

Hallenexpressen

Hallenexpressen

Hallenexpressen var en Volvo. Den gick mellan Bydalen, Hallen och Östersund tur och retur varje dag. Den hade fjorton sittplatser och fraktade både människor och varor. Linjen med Hallenexpressen statade år 1933 av Karl Annersa. Efter hans död företaget av sonen Nils-Erik Jämtnäs och dottern Greta Andersson. 1994 såldes företaget till Danielssons Buss i Vigge.

Av Marianne Hansen och Anna Hedström

 

 

 

Ordenshuset

Ordenshuset

Ordenshuset som hette fjälltoppen byggdes år 1883. Det var även kallat IOGT. Övervåningen var bl.a. samlingssal och på nedre botten var det pensionat. I många år drevs pensionatet av Anna Andersson. Logemöten och kabaréer och andra sammankomster anordnades av bygdens ungdomar. Ordenshuset stod mitt i byn. Flaggan var ett standar som det stod Logen Fjälltoppen på. Ordenshuset hade ett fyrtiotal fönster. Det låg i Ytterhallen. Tomten som Ordenshuset stod på var skänkt av en man som hette Samuel Augustsson. Det fanns elektricitet i Ordenshuset. Det hade 10 rum och kök. Ordenshuset blev mellan 50 och 60 år innan det revs. Det var ca 100 personer på festerna. På själva festerna kom mest hela byn. Ordenshuset var ett stort hus som låg nära sjön. Festerna var för att ha kul men det var också för att tjäna in pengar. Man byggde huset för att nykterhetslogen skulle ha någon lokal.

Av Henrik Jacobsson och Johan Oscarsson

 

 

Kyrkan

Kyrkan

Kyrkan i Hallen byggdes på 1200-talet och man vet inte vem som byggde den. När kyrkan blev för liten byggdes den ut 1776. Klockstapeln är 238 år gammal. Klockstapeln är byggd i barock byggnadsstil. Bygdens befolkning ägde kyrkan. Kyrkan fick el-värme 1950. Värdesakerna är en mässhake från 1830 och kyrksilver och takkronor. Pehr Sundin har målat altartavlan. Takmålningarna är gjorda av en anonym konstnär, ev. Pehr Sundin.

Av Jimmy och Stefan

 

 

Sockenstugan

Sockenstugan

Sockenstugan låg vid vägskälet mellan Bydalsvägen och Mattmarvägen. Den byggdes nån gång på 1700-talet. Den användes som församlingshem. Där samlades församlingsborna. Den användes även som småskola och fortsättningsskola. Det var många lärare som bodde där. Och det var ofta sammanträden där. Läsbarnen gick i sockenstugan när de skulle konfirmeras. Nu finns sockenstugan uppe i Mårsbuarna.

 

Folkskolan

Folkskolan

Skolan i hallen byggdes 1881 och ligger bredvid den nuvarande skolan. Första läraren på folkskolan var Bengt Mohlund och han var också kantor. Han hade klasserna 1-6. Även på den tiden gjorde barnen många busstreck; spikade fast lärarens galoscher, lade häftstift på lärarstolen mm. Sedan kom Martin Olausson. Då delades klasserna upp. Martin Olausson hade ”storskolan”, Ingeborg Näsman, senare Hilma Sundell hade småskolan och Olga Erikssonhade mellanskolan. Man gick i skolan i sex år. Skoldagen började klockan 9 och höll på till klockan 2. Pennor och suddgummin fick man köpa själv. År 1994 byggs nuvarande grundskolan i Hallen ut för att kunnata emot den vääxxande barnaskaran i bygden.

Av Niklas Karlsson och Emil Johansson

 

 

cykelverkstad och mejeri

cykelverkstad och mejeri

Detta mejeriet låg mittemot Hallgården i Bynom. Det var mejeri mellan 1905-1926. Sedan var det reparationsverkstad mellan 1926-1932. Det byggdes i slutet av 1800-talet. De som arbetade där var Kristina Jonsson från Högen och Josefina Styv från Lit. De flesta som arbetade där gifte sig i byn. 1926 såldes mejeriet till Robert Lundholm, Höla. I samarbete med Robert Dillner drev han bilverkstad där fram till1932 då fastigheten såldes till Karl Norman och Per Jakobsson som hade sitt skomakeri där. Byggnadsåret står på västra väggen där även timmermännen är nämnda.

Av Elin och Annica

 

Kungsböle

Kungsböle

Böle betyder ödegård eller något ställe som lämnats på grund av katastrof, mest härleder sig sådana ortnamn från digerdöden. Kungsböle var från början en fäbogård och är beläget några hundra meter före bron över Dammån på vägen till Bydalen. Idag ägs Kungsböle av Ulf Ivarsson.

Av Lina Livendahl och Marita Edfalk

 

 

Bron och kaféet

Bron och kaféet

Kaféet låg efter Bydalsvägen och det finns kvar. Kaféet öppnades år 1920. Hon som skötte kaféet och avgiften på bron hette Helena Norrman. Det som serverades var kaffe med dopp. Vägen till kaféet gick där vägen går nu. Brons linor gick av för att en kodrift gick över bron. Den brakade på slutet av 1800-talet. Det var turister som reste över bron. Den nya bron byggdes år 1937.

 

Bydalsstugan

Bydalsstugan

Innan man kommer fram till Bydalsliftarna ligger den på vänster sida. Den byggdes år 1902 av Sally Sköld som var medicingumma. Stugan besöktes av många konstnärer. Där finns en takmålning av Sven Lindberg och på öppna spisen har Acke Åslund målat. Märit och Nisse Jakobsson köpte stugan av Stina Örbo år 1963.

 

 

Gamla Hotellet

Gamla Hotellet

Hotellet låg nedanför nuvarande vägen och byggdes 1896. 1929 brann hotellet upp av okänd anledning. Hotellet användes endast på sommaren men under första världskriget började det användas på vintern. Det fanns 16 omoderna rum utan vatten och avlopp med kakelugn. Ett rum kostade 1.50 per dygn och hotellet rymde 50 personer. Så man blev tvungen att bygga ut. Det påstå  att byggmästaren glömt att bygga ett kök vilket rättades till genom att kakelugnarna ersattes med spis. Det kom fint folk på sommaren och skolungdom på vintern som tog sig dit med häst och vagn.

Skrivet av Erik Durling och Markus Pottinen

 

 

Hovdebuan

Hovdebuan

Den äldsta stugan är troligen från 1700-talet. Det har byggts rätt så många hus där. Den stora stugan är ditflyttad och många av de gamla husen är borta. I Hovdebuan hade de får, getter och kor. De gjorde smör och olika ostar. De som ägde Hovdebuan var bönderna i Bynom. Någon gång på 1700-talet började man bygga på det första huset och Hovdebuan som det är idag byggdes färdigt under 500-talett. Man vet inte vem som byggde Hovdebuan. Det byggdes för att man skulle föra kor och getter i vall och mjölka och göra ost. I Hovdebuan har det inte hänt någonting särskilt och den har inte legat någon annanstans än den gör idag. Idag ägs Hovdebuan av Hallens Turistförening.

Av: Sofie och Jenny

 

 

Toppstugan

Toppstugan fanns på Västfjällets topp. Stugan låg 1140 meter över havet och den byggdes kring sekelskiftet. Det var Per Bertilsson som byggde den. Toppstugan  var ett turistställe där turister fick gå i lä. Den finns tyvärr inte kvar för några turister tyckte det var så kallt så de brände upp den. Toppstugan brann troligtvis upp på 1920- eller 1930-talet och tyvärr får man inte bygga en ny. I Toppstugan fanns det bara några bänkar och en säng och bredvid stugan ett litet stenrös.

Av: Madelen Hemmingson och Alexandra Carlsson

 

 

 

Båt Bydalssjön

Innan vägen mellan Bydalen och Höglekardalen kom till körde man upp och ner turisterna med en båt. Det var en roddbåt med extra bagageutrymme. Båten gick mellan Bydalen och Höglekardalen. Sträckan de körde var ca 4 kilometer lång.

 

 

 

Kåta i Hosjöbotten

Den här kåtan låg i Hosjöbotten. Kåtan byggdes på 1920 – talet och bestod av två sammanbyggda kåtor. Det var Anders Danielsson och Lavus Larsson som byggde kåtan. Den stod på plats i ca 50 år. Anders var renskötare och hans fru Regina var slöjdare. De brukade fiska på våren med omoderna pimpelspön och på sommaren från båt. Barnen från Hosjöbotten gick först i skolan i Jensmässholmen och sedan i Mittådalen och till sist i Änge.

 

 

 

 

varuleverans

Bilden som syns på väggen vid nuvarande varuintaget visar hur en del varudistribution gick till förr i världen. Handlaren Karl Orsa tar emot en leverans av höns och ägg. Mannen på motorcykeln föreställer en i trakten känd man som förutom att sälja ägg från sidovagnen på sin motorcykel arbetade som färjman på färjeleden Håkansta – Norderön.

 

 

 

 

Skribent, fotograf
Telefon: 073-1821388

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

4 kommentarer till ”Hallenbygden befolkad redan för 4000-5000 år sedan”

 1. Finns bilder och texter också som bok? Om inte så borde det göras av ett så fint material.

 2. Bilder och text har vi digitalt så att vi kan trycka upp nya broschyrer. Den som är intresserad kan vända sig till Allhuset på tel 0643 30000

 3. Nöjsam läsning som bringar fram minnen av min barndom. På kvarnvinden har jag lekt kurragömma, och bastat hos Gunnar Nordqvist med tillhörande vakbad vintertid. På gästgiveriet hyrde mina föräldrar in oss över en vinter, och på sockenstugan hade min farmor och farfar en lägenhet på öv och den andra lägenheten hade mina föräldrar. Nära till farmor för att dricka 11-kaffe. Folkskolan har jag gått i sista året den nyttjades och i Hovdebuan kan jag nog säga att den riktiga första kyssen ägde rum. Roddbåten över Bydalssjön har jag åkt två gånger och Hosjöbotten var ett tillhåll då jag jobbade uppe i Dromliften på somrarna, 1969 och 70 tror jag det var. Ett av mina minnen från Hosjöbotten var när jag kom hem till familjen Lilja och pappa Andreas såg att jag hade en snusdosa i fickan. Han ville gärna ha en snus så jag tog upp dosan som var nästan full. När han tagit sig en snus så var dosan nästan tom.
  Detta var min historia från min barndom, som kom till mig när jag läste denna artikel.
  Mängder av andra minnen kom också fram, och det var både skratt och tårar som låg med i dessa minnen.

  Kent Godseth med dåvarande klingande efternamnet Persson

 4. Trevllig och intressant läsning som mina gamla elever har åstadkommit!

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an