Val 2014: Västjämtlands väl (Åre)

Kommunen växer stadigt i invånarantal, Hallenbygden (Hallen, Mattmar, Marby) minskar, vad vill ni göra för stimulera inflyttningen till Hallenbygden?

Svar: Bibehålla skola, barnomsorg och hälsocentralen. Bygga bostäder, kanske framför allt för pensionärer (seniorboende). Flera kan tänka sig att flytta till lägenhet och därmed sälja sitt hus så att t.ex. barnfamiljer och andra kan flytta hit. Men även andra lägenheter. Kommunen har en del mark i centrala Hallen. Om inte kommunen har möjlighet så ska vi åtminstone se vad vi kan göra för att hjälpa till med mark/bidrag om någon privat kan tänka sig att bygga. Vi skulle vilja göra en kartläggning/undersökning av ev. hus som står tomma för att på så sätt se om de skulle kunna hyras ut eller säljas.

I den årliga medborgarundersökningen får kommunen ett lågt betyg på frågan ”Hur nöjd är du med kommunens arbete för att skapa ett bra samhälle för alla som bor i Åre kommun?”. Missnöjet är störst i utkanterna av kommunen. Hur ser ni på att invånarnas totala nöjdhet med kommunen minskar och att det finns en geografisk skillnad i hur nöjd man är?

Svar: Västjämtlands Väl vill att kommunen startar ett byutvecklingsråd där kommunen tillsammans med engagerade från byutvecklingsgrupperna jobbar med hur vi kan skapa bättre förutsättningar för utveckling. Kommunen ska stötta den redan befintliga buytvecklingen så att den får styras så lokalt som möjligt utifrån de lokala behoven i varje by. Vi vill också starta en byutvecklingsfond där vi lägger in skattemedel som kan användas för strategiska byutvecklingsprojekt som skapar utveckling och tillväxt.

Idag går det en busstur till Järpen från Hallen/Marby och en tur från Järpen till Hallen/Marby per dag. Det gör att kommundelen i stort sett är avskuren från sin egen centralort. Lite bättre är turtätheten till Östersund men många väljer bil framför buss. Hur ser ni på att utveckla kollektivtrafiken för att ge fler möjlighet att åka kollektivt?

Svar: Vi vill komplettera kollektivtrafiken med lokala lösningar då Regionförbundet är den som kommer vara ansvarig för den fortsatta kollektivtrafiken. Dessa lösningar vill vi ta fram i samråd med bland andra Hallenbygden i Samverkan så lösningarna blir så träffsäkra som möjligt utifrån de behov som finns. Finansiering till detta kan bland annat sökas ur specifika infrastrukturfonder som finns på regional nivå.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegränsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbeta för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: Hjälpa till att trycka på från kommunens sida gentemot Trafikverket så att de kan förstå och prioritera detta. Som komplement till detta vill vi hitta lokala tillfälliga lösningar tills större investeringar är klara. Det kan t.ex. vara att komplettera med väglysen, hastighetsjusteringar samt tillfälliga enklare cykel- och gångstigar där man kan gå/cykla utan att riskera bli påkörd.

Närhet till skola är en viktigt fråga för att behålla barnfamiljer i hela kommunen. Förskolan i Arvesund stängde våren 2014, antalet skolor och förskolor har varit uppe för debatt under året. Hur vill ert parti att kommunens skolverksamhet ska se ut i framtiden?

Svar: Först och främst säger vi nej till en nedläggning av Hallens skola. Den ska vara kvar! Sen vill vi tillsammans med föräldrarna hitta en långsiktig plan för skolan och förskolor som gör att personal och elever/barn kan planera i lugn och ro och veta att så här ser det ut minst 4 år framåt och förhoppningsvis längre. Vi vill också se till att lärare inte får för stor belastning med t.ex. administrativa saker utan kan fokusera på barnens utbildning. Vi vill komplettera lärarna med andra vuxna i skolan som kan finnas som ett tryggt stöd på raster, i matsalen och kanske även i klassrummen om det finns behov av det.

Det har adresserats från flera håll att vindkraftsprojektet Moskogen kommer att omprövas under nästa mandatperiod, är ni för eller emot? Om för, kommer ni då att driva frågan om bygdepeng?

Svar: Västjämtlands Väl är emot en vindkraftpark på Moskogen tillika planerna på en storskalig vindkraftpark söder om Gräftåvallen (här har Åre kommun möjlighet att yttra sig vid tillståndsansökan, men ingen vetorätt) En kommun får i dag inte enligt lag förhandla om bygdepeng, vilket bakbinder kommunen till att inte kunna jobba med denna fråga. I de fall bygdepeng har kommit till vid vindkraftetableringar har det skett med ett erbjudande från exploatören som ett bud som inte är förhandlingsbart. Med de villkoren tycker vi inte att en kommun i dagsläget har rätt förutsättningar att verkligen förhandla om en bygdepeng på ett för bygden rättvist sätt.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i södra delarna av kommunen?

Svar: Absolut inte!

Hur ser ni på storskalig fiskodling i Storsjön?

Svar: Vi är emot det. Inte minst eftersom många i bygden tar sitt dricksvatten från Storsjön så är det absolut inte bra med en storskalig fiskodling.

Bygdeavgiftsmedlen för vattenkraften är ifrågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Bygderna ska ha ersättning för den påverkan vattenkraft skapar. Vi kommer att uppvakta regeringen med en skrivelse och delegation där vi beskriver vad bygdeavgiftsmedlena har och betyder för bygderna i Åre kommun. Vi kommer också konfrontera de partier som sitter i regeringen och kallar sig landsbygdsutvecklande partier, i frågan för att avkräva ett ställningstagande istället för att hymla med sin dubbelmoral.

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?

Svar: Att skapa förutsättningar för inflyttning i hela Åre kommun. Att behålla skola, vård, omsorg och viktig samhällsservice.

Vilken är kommunens främsta utmaning, på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbete för att lösa det?

Svar: En effektiv kommunförvaltning och organisation med hög servicegrad i alla kommunens delar. Ordnad ekonomi och samverkan mellan partier (istället för hämmande blockpolitiskt spel). Jobba framåt med gemensamma mål, och tjafsa mindre. Är ett förslag bra så ska man inte behöva säga emot bara för man tillhör ett visst politiskt block. Västjämtlands Väl är beredd att ta den politiska ledningen och få en bra samregering på plats för att få fart på hela kommunens utveckling istället för att via blockpolitiskt spel hämma beslutsprocesserna till priset av att det pratas för mycket och görs för lite. Något som också kostar mycket pengar. Något parti måste ställa sig över sandlåde-nivån och samla och ta tillvara alla goda idéer (oavsett var de kommer ifrån), samla alla resurser och goda krafter för att få fart på utvecklingen som Åre kommun så väl behöver. Det ledarskapet är Västjämtlands Väl beredd att ta!

Vad är det bästa med Åre Kommun?

Svar: Hallenbygden är en fantastisk bygd som vi måste vara rädda om.
Vi har en stora möjligheter att attrahera folk som kan kan tänka sig att flytta hit med familjer och företag. Vi har bl a tagit fram en LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som möjliggör byggande av boende runt delar av Storsjön. Den pågående översiktsplanen är ett ytterligare steg.
Bara vi kan skapa förutsättningar för detta med bostäder, infrastruktur, kommunal samhällsservice etc. så kommer Hallenbygden ha en livskraftig framtid att ta sikte på. Men för det behövs politisk enighet i större skala än i dag och effektivare beslutsprocesser så att utvecklingen kommer upp i den hastighet som behövs innan det är för sent. Och det ska ske i samverkan med boende och företagare i Hallenbygden. För oss är dessa vackra och viktiga byar en självklar framtidsbygd i Åre kommun.

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 5
Hemsida: http://vastjamtlandsval.se

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Mikael Sundman, egenföretagare, Järpen
2. Jörgen Encke, egenföretagare, Järpen
3. Maria Kjellström, eu-projektsamordnare, Järpen
4. Patrik Danielsson, kock, Undersåker
5. Egon Wikström, ekonom, Kall
6. Catrin Ogevall, egenföretagare, Järpen
7. Peter Andersson, lärare, Järpen
8. Peter Malmberg, Hallen
9. Björn Sundberg, fastighetsförvaltare, Järpen
10. Henrik Gustavsson, bredbandssamordnare, Undersåker
11. Jan-Ove Lindholm, ekonom, Järpen
12. Karin Ramström, etableringskoordinator, Mörsil
13. Bo-Inge Engelbrektsson, egenföretagare, Hallen
14. Ylva Edler, förskollärare, Järpen
15. Richard Åsén, it-tekniker, Mattmar
16. Mia Landorf, projektledare, Järpen
17. Leif-Åke Lindeborg, egenföretagare, Mörsil
18. Anette Nilsson, undersköterska, Järpen
19. Bengt Persson, byvärd, Åre
20. Lena Flaten, egenföretagare, Storlien
21. Håkan Håkansson, pensionär, Järpen
22. Per-Gustaf Edvardsson, säljare, Järpen
23. Lars Östlund, fastighetschef, Vålådalen
24. Lars-Göran Larsson, kock, Undersåker
25. Jan-Ivar Danielsson, egenföretagare, Järpen
26. Anders Stadigh, snickare, Edsåsen
27. Carina Edler, kock, Undersåker
28. Marina Nordell, undersköterska, Vålådalen
29. Michael Blyckert, egenföretagare, Kolåsen
30. Eva Petersson, kock, Edsåsdalen
31. Camilla Svedberg, skolresurs, Järpbyn
32. Agneta Sundberg, förskollärare, Järpen
(källa: val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an