Val 2014: Vänsterpartiet (Åre)

Kommunen växer stadigt i invånarantal, Hallenbygden (Hallen, Mattmar, Marby) minskar, vad vill ni göra för stimulera inflyttningen till Hallenbygden?

Svar: Vi vill att alla ska ha nära till bra offentlig service som skola, vård och omsorg. Det ska även finnas kollektivtrafik som kan ta en till och från ytterområdena. Det vi vill göra är bland annat att skapa resurser för att utveckla mötesplatser i hela kommunen: allt ifrån den lokala butiken till bygdegårdar, byalag, skoterklubbar och idrottsföreningar. Vi vill göra det lättare och billigare för föreningar att få tillfälliga livsmedelstillstånd för mindre evenemang. Vi vet att Åre är beroende av många och starka små företag, vi i Vänsterpartiet vill skapa större trygghet för dem genom att slopa sjuklöneansvaret för företag med färre än 10 anställda. Kort och gott så handlar det om att skapa förutsättningar för människor att leva, arbeta och flytta in i Åre kommun.

I den årliga medborgarundersökningen får kommunen ett lågt betyg på frågan “Hur nöjd är du med kommunens arbete för att skapa ett bra samhälle för alla som bor i Åre kommun?“. Missnöjet är störst i utkanterna av kommunen. Hur ser ni på att invånarnas totala nöjdhet med kommunen minskar och att det finns en geografisk skillnad i hur nöjd man är?

Svar: Det är något som vi måste ta tag i genast. Åre kommun är stort och alla som bor här behövs för att stärka kommunen, vi i Vänsterpartiet vill arbeta mycket med ytterområdena just därför att vi ser potentialen med de mindre byarna och vi anar att de större orterna överlever bra på sitt eget renomé. Dock ska vi inte underskatta dragningskraften som bland annat Åre by har på turismen.

Idag går det en busstur till Järpen från Hallen/Marby och en tur från Järpen till Hallen/Marby per dag. Det gör att kommundelen i stort sett är avskuren från sin egen centralort. Lite bättre är turtätheten till Östersund men många väljer bil framför buss. Hur ser ni på att utveckla kollektivtrafiken för att ge fler möjlighet att åka kollektivt?

Svar: Vi i Vänsterpartiet Åre tror att just kollektivtrafiken är en viktig del för att locka människor till att flytta till Hallenbygden. Efter nyår kommer länstrafiken hamna på Region Jämtlands bord, vi kommer arbeta för att påverka turtätheten längs 321an så att det blir enklare att ta sig till Järpen och Östersund. Att främja det kollektiva resandet är viktigt för miljön och för att ge människor ett alternativ till bilen.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegränsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbeta för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: Det är en jätteviktig fråga även det. Är boendemiljön bra och en vågar släppa ut barnen att gå till vänner är det också en del i att öka attraktionskraften. Att bo längs ett turiststråk har både för och nackdelar, och trafiken är en av nackdelarna, därför vill vi arbeta för att få trottoarer, men gärna hastighetskameror eller nedsaktande hinder för att minimera fortkörningarna. Här tror vi att det är viktigt att arbeta över partigränserna och tillsammans med byalag och föreningar för att skapa ett tryck på Trafikverket som äger frågan.

Närhet till skola är en viktig fråga för att behålla barnfamiljer i hela kommunen. Förskolan i Arvesund stängde våren 2014, antalet skolor och förskolor har varit uppe för debatt under året. Hur vill ert parti att kommunens skolverksamhet ska se ut i framtiden?

Svar: Vi vill att alla barn ska ha nära till en bra skola. Närheten till skola är avgörande för att barnfamiljer ska välja att bo i alla delar av kommunen. Vi vill också öppna för möjligheten att ge elever skolskjuts till den närmaste skolan. Exempelvis ska elever i södra delarna av Hallenbygden kunna få skolskjuts till Myrviken som är den närmsta skolan.

Det har adresserats från flera håll att vindkraftsprojektet Moskogen kommer att omprövas under nästa mandatperiod, är ni för eller emot?
– Om för, kommer ni då att driva frågan om bygdepeng?

Svar: Det finns idag ett demokratiskt fattat beslut som vi står bakom. Kommer frågan upp igen så tar vi ställning då. Generellt sett är vi positiva till vindkraft, det är en förnybar energikälla som spelar en viktig roll i omställning av Sverige och Europa. Men vi tycker också att all form av exploatering av vår natur ska ske i samråd med människorna som närmast berörs. Stora vindkraftsparker påverkar landskapsbilden och vi ser hellre mindre etableringar där människor tillsammans äger sin egen elproduktion.
Vid större vindkraftsetableringar är lagstadgad bygdepeng något Vänsterpartiet vill driva fram. Det ska inte vara gratis att exploatera och använda resurserna som finns på landsbygden. Får vi mer ekonomiska medel från utbyggnader av exempelvis vindkraft kan vi arbeta för att hela kommunen ska leva och se till att öka inflyttningen i ytterområdena i Åre kommun.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i södra delarna av kommunen?

Svar: Vi är emot all form av uranbrytning och för en skyndsam avveckling av kärnkraften! Uranbrytning är en exploatering av vår natur som äventyrar möjligheterna att leva och verka i vår kommun. Det handlar även om solidaritet med kommande generationer att vi inte ska lämna efter oss ett berg av giftigt avfall.

Hur ser ni på storskalig fiskodling i Storsjön?

Svar: Vi är emot storskalig fiskodling i Storsjön. Storsjön är en viktig vattentäkt som inte kan äventyras. Vi vet heller inte hur ekosystemet skulle påverkas av fiskodling.

Bygdeavgiftsmedlen för vattenkraften är ifrågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Bygdeavgiftsmedlen gör mycket nytta för föreningar och företag i kommunen och ska vara kvar. Vi i Vänsterpartiet är tydliga med att det inte ska vara gratis att exploatera naturen. Vi kommer påtala orimligheten i utredningens förslag för våra riksdagspolitiker och arbeta för att partiet ska driva en politik som ger större ersättningar i framtiden. Det finns ett väl fungerade system i Norge som vi skulle kunna inspireras av.

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?

Svar: Hela kommunen ska leva och växa, från Månsåsen till Storlien. Oavsett var i kommunen en bor så ska det finnas god samhällsservice: så som skola, vård och omsorg. Mätningar visar att människor i ytterområdena är mindre nöjda med kommunen än de som bor i de centrala delarna av kommunen, det är mycket oroväckande. En jämlik och rättvis kommun är en prioriterad fråga för oss, i vårt Åre har alla lika värd oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

Vilken är kommunens främsta utmaning, på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbete för att lösa det?

Svar: Som för alla landsbygdskommuner är inflyttningen viktig, och då inte bara till centralorten och Åre. Fler människor i hela kommunen skapar möjligheter att bo kvar i Kall, Myckelåsen och Handöl.

Vad är det bästa med Åre Kommun?

Svar: Människorna och den fantastiska naturen.

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 1
Hemsida: jamtland.vansterpartiet.se/foretradare/vansterpartiet-are

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Sune Bengtsson, pensionär, 67 år, Arvesund
2. Per Lund, pensionär, 82 år, Arvesund
3. Kim Corein, administrativ sekreterare, 34 år, Månsåsen
4. Jan Olof Jonsson, arbetssökande, 57 år, Tångböle
5. Joakim Adolfsson, industriarbetare, 51 år, Mattmar
6. Lena Adolfsson, lokalvårdare, 48 år, Mattmar

(Från val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an