Val 2014: Socialdemokraterna (Åre)

Kommunen växer stadigt i invånarantal, Hallenbygden (Hallen, Mattmar, Marby) minskar, vad vill ni göra för stimulera inflyttningen till Hallenbygden?

Svar: Vi tror att alla ytterområden måste uppmärksammas mer än idag. Det gäller att vi politiker faktiskt börjar föra en dialog med de som bor i ”ytterområdena” och att vi tillsammans hittar strategier för att utveckla byarna, få till inflyttning och nyföretagande. En viktig del i detta är faktiskt att de som själva bor i byarna sitter inne med många svar som politiken inte har. Det gäller faktiskt att vi gör jobbet tillsammans. När vi hittat lokala strategier för byarna ska vi stödja dessa så gott vi kan. Vi socialdemokrater ser fram emot att göra ett sådant arbete!

I den årliga medborgarundersökningen får kommunen ett lågt betyg på frågan “Hur nöjd är du med kommunens arbete för att skapa ett bra samhälle för alla som bor i Åre kommun?“. Missnöjet är störst i utkanterna av kommunen. Hur ser ni på att invånarnas totala nöjdhet med kommunen minskar och att det finns en geografisk skillnad i hur nöjd man är?

Svar: Vi har uppmärksammat detta bland socialdemokraterna inför arbetet med vårt valprogram. Vi har fått synpunkter från våra lokala partikamrater i både Hallenområdet, Kall och väster om Duved. Att missnöjet är störst i utkanterna måste tas på allvar och här har alla politiker en läxa att göra. Vi vet att politikerna faktiskt måste börja uppmärksamma byarna mer framöver än vad som gjorts de senaste åren. Politiker måste åka ut mer i byarna, vara mera tillgängliga och det måste börja föras en seriös dialog om byarnas framtid.

Idag går det en busstur till Järpen från Hallen/Marby och en tur från Järpen till Hallen/Marby per dag. Det gör att kommundelen i stort sett är avskuren från sin egen centralort. Lite bättre är turtätheten till Östersund men många väljer bil framför buss. Hur ser ni på att utveckla kollektivtrafiken för att ge fler möjlighet att åka kollektivt?

Svar: Kollektivtrafiken ska ses över och där är bl.a. Hallenområdet prioriterat i socialdemokraternas valprogram. Det gäller även turer upp till Bydalen, anslutningstrafik till tåg och turer till Järpen.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegränsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbeta för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: I de flesta fall är det trafikverket som ansvarar för vägarna genom byarna. Kommunen måste bli bättre på att föra upp dialogen mellan trafikverk och lokala politiska företrädare. Då kanske det kan bli en skillnad jämfört med idag. I Hallen vore det nog lämpligt med fartkameror eftersom många kör väldigt fort genom samhället.

Närhet till skola är en viktigt fråga för att behålla barnfamiljer i hela kommunen. Förskolan i Arvesund stängde våren 2014, antalet skolor och förskolor har varit uppe för debatt under året. Hur vill ert parti att kommunens skolverksamhet ska se ut i framtiden?

Svar: Skolfrågan är väldigt komplex och stor. När det gäller undervisningen så måste grundskolan tilldelas mera resurser. I dag så är tilldelningen till Åre kommuns grundskolor 15% under rikssnittet trots att vi är en glesbygdskommun. Det är inte acceptabelt!
När det gäller antalet skolor så är det viktigt att det finns skolor i byarna. Åre gymnasieskolas ekonomi måste det bli ordning på. Idag är det den delen som ger Barn- och Utbildningsnämnden ett stort underskott vilket i sin tur inneburit stora besparingar på både förskola och grundskola.

Det har adresserats från flera håll att vindkraftsprojektet Moskogen kommer att omprövas under nästa mandatperiod, är ni för eller emot?
– Om för, kommer ni då att driva frågan om bygdepeng?

Svar: Vi är för vindkraft i Moskogen och anser att bygdepengen är en viktig del i detta projekt. Vi vill ändå titta över hur vindkraftsprojektet ska genomföras och se över högsta tillåtna höjd på vindsnurrorna.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i södra delarna av kommunen?

Svar: Vi har alltid tagit starkt avstånd mot uranbrytningen i Jämtlands län och kommer att göra det framöver.

Hur ser ni på storskalig fiskodling i Storsjön?

Svar: Vi har sett vilka negativa konsekvenser som den storskaliga laxodlingen gett på det norska vildlaxbeståndet. En storskalig fiskodling skulle äventyra fiskbeståndet i Storsjön och i förlängningen även påverka vattenkvaliteten. Vi tar avstånd från storskalig fiskodling i Storsjön!

Bygdeavgiftsmedlen för vattenkraften är ifrågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Det är oacceptabelt att bygdeavgiftsmedlen försvinner och vi kommer att påverka vårt parti i denna fråga.

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?

Svar: För att kunna genomföra alla viktiga frågor så måste det förts och främst bli ordning och reda på den kommunala ekonomin. Vi måste frigöra pengar ur budgeten för att kunna genomföra reformer som är till gagn för hela kommunen. I dag finns inte det utrymmet. Inledningsvis ska vi bygga hyresbostäder, få ordning på ekonomin och satsa mera pengar på grundskolan. I dag har Åre kommuns grundskolor en budget som ligger under riksgenomsnittet. Det är inte acceptabelt och den ska vi återställa.

Vilken är kommunens främsta utmaning, på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbete för att lösa det?

Svar: Kommunens allra främsta utmaning de närmaste åren är att få ordning och reda på ekonomin. Det är en förutsättning att ha en ekonomi i balans för att vi ska kunna satsa på skola, äldreomsorg, bygdeutveckling och strategiskt arbete. De sista åren har de flesta verksamheter dragits med stora underskott vilket hämmat Åre kommuns utveckling. Ekonomin är misskött och den politiska styrningen har varit alldeles för svag.

Vad är det bästa med Åre?

Svar: Åre kommun är en fantastisk kommun med bra fiske, jakt, fantastisk natur, suverän skidåkning och har ett bra välkomnande för nya invånare. Det är helt enkelt bra att leva i vår kommun och alla kan hitta en bra plats att leva på. Det finns också en massa kreativa människor som möjliggör en positiv utveckling av kommunen. Våra byar har alla en egen prägel och är bra på sitt sätt. Om vi tar vara på byarnas och människornas idéer kommer Åre kommun bli än mer fantastiskt!

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 14
Hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Are/

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Peter Bergman, 49 år, Socionom, Järpen
2. Martine Eng, 26 år, Butiksbiträde, Åre
3. Andreas Sihvonen, 34 år, Företagare, Åre
4. Veronica Hammarfjäll, 43 år, Lärare, Järpen
5. Thomas Hägg, 59 år, Företagare, Mörsil
6. Anna-Caren Sätherberg, 49 år, Bartender, Åre
7. Per-Göran Skoog, 44 år, Industriarbetare, Mattmar
8. Henny Möhlnhoff-Lindkvist, 65 år, Lärare, Vassnäs
9. Maths Larsson, 59 år, Lärare, Duved
10. Ann-Marie Johansson, 57 år, Ombudsman, Konäs
11. Sven Moe, 52 år, Tekniker, Duved
12. Ida Nilsson, 36 år, Textillärare, Hallen
13. Jon Andersson, 38 år, Byggnadsarbetare, Hallen
14. Margareta Olsson, 60 år, Handläggare, Järpen
15. Björn Sahlin, 27 år, Receptionist, Mattmar
16. Ulrika Andreasson, 31 år, Personlig Assistent, Kluk
17. Björn Lindkvist, 58 år, Möbelsnickare, Vassnäs
18. Petra Danielsson, 41 år, Familjebehandlare, Undersåker
19. Fredrik Ericsson, 33 år, Butiksmedarbetare, Åre
20. Ida Johansson, 35 år, Administratör, Duved
21. Per-Henrik Olsson, 60 år, Lärare, Järpen
22. Eva Nilsson, 67 år, Textillärare, Hallen
23. Per-Åke Gunnarsson, 67 år, Pensionär, Järpbyn
24. Anneli Kivisilta Nilsson, 50 år, Socionom, Åre
25. Mikael Berg, 41 år, Lokalvårdare, Månsåsen
26. Sara Bergman, 42 år, Socionom, Järpen
27. Stefan Danielsson, 66 år, Undersåker
28. Marie Vackermo, 36 år, Forskningsledare, Undersåker
29. Lars Rydén, 65 år, Pensionär, Järpen
30. Ann-Britt Wiklund, 58 år, Familjebehandlare, Undersåker
31. Anna Stålhandske, 39 år, Företagare, Ånn
32. Björn Sjölander, 21 år, Arbetssökande, Kall

(källa val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an