Val 2014: Miljöpartiet (Åre)

Kommunen växer stadigt i invånarantal, Hallenbygden (Hallen, Mattmar, Marby) minskar, vad vill ni göra för stimulera inflyttningen till Hallenbygden?
Svar: Vi vill se en levande och utvecklande landsbygd, hela kommunen ska leva. Miljöpartiet vill bygga ut service, kollektivtrafik, utbildning och bredband. Vi ska satsa på närodlad och ekologisk mat och satsa på biobränslen.

I den årliga medborgarundersökningen får kommunen ett lågt betyg på frågan “Hur nöjd är du med kommunens arbete för att skapa ett bra
samhälle för alla som bor i Åre kommun?“. Missnöjet är störst i utkanterna av kommunen. Hur ser ni på att invånarnas totala
nöjdhet med kommunen minskar och att det finns en geografisk skillnad i hur nöjd man är?

Svar: Det är självklart att vi måste arbeta hårdare i kommunen för att minska missnöjet i utkanterna. Alla ska trivas i kommunen och kunna rekommendera andra att flytta hit! Vi vill bla. öka medborgarinflytandet för att alla ska kunna göra sin röst hörd och att den ska lyssnas på.

Idag går det en busstur till Järpen från Hallen/Marby och en tur från Järpen till Hallen/Marby per dag. Det gör att kommundelen i stort sett är avskuren från sin egen centralort. Lite bättre är turtätheten till Östersund men många väljer bil framför buss. Hur ser ni på att utveckla kollektivtrafiken för att ge fler möjlighet att åka kollektivt?

Svar: Vi vill utöka kollektivtrafiken, titta mer på så kallad behovsstyrd trafik för att kunna öka arbets- och studiependlingen. Alla stationer ska ha parkeringsmöjligheter för både bil och cykel.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegränsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbeta för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: I vårt valmanifest står det att gång- och cykelbanor ska vara med i vägbyggen i kommunen tätbebygdaområden, och cykel som färdmedel måste prioriteras upp i det kommunala planeringsarbetet. Där Trafikverket är huvudman, som tex 321:an, ska vi att använda oss av alla påtryckningsmedel vi har för att påskynda utbyggnaden av gång- och cykelbanor.

Närhet till skola är en viktig fråga för att behålla barnfamiljer i hela kommunen. Förskolan i Arvesund stängde våren 2014, antalet skolor och förskolor har varit uppe för debatt under året. Hur vill ert parti att kommunens skolverksamhet ska se ut i framtiden?

Svar: Vår skolverksamhet måste ses över ordentligt kommande mandatperiod. Vi vill bevara de skolor vi har idag men vi måste se över de ekonomiska ramarna då det idag läggs för lite pengar på grundskolan. Kommer Miljöpartiet i regeringsställning kommer det att tillföras mer resurser till skolan eftersom det är en av våra prioriterade frågor, både här i kommunen och på nationell nivå.

Det har adresserats från flera håll att vindkraftprojektet Moskogen kommer att omprövas under nästa mandatperiod, är ni för eller emot?
– Om för, kommer ni då att driva frågan om bygdepeng?

Svar: Klart att vi kommer att driva frågan om bygdepeng, vi vill också öppna upp ännu mer för lokalägda verk för att energin ska komma bygden till dels. Vi driver frågan om 100% förnybar energi i kommunens lokaler och fordon, där är vindkraften en viktig del.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i södra delarna av kommunen?
Svar: Miljöpartiet i Åre kommun kommer alltid att säga nej till uranbrytning i Storsjöbygden i synnerhet och gruvbrytning i allmänhet.

Hur ser ni på storskalig fiskodling i Storsjön?

Svar: Vi är emot fiskeodling i Storsjön, dels på grund av smittorisken då det förekommer att sjuka fiskar smiter och smittar den naturliga fiskfaunan. Dels av miljöskäl, avföring från fiskarna och döda fiskar bland annat riskerar dricksvattentäkten som Storsjön faktiskt är.

Bygdeavgiftsmedlen för vattenkraften är ifrågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Vi har svårt att se att något politiskt parti skulle gå på detta tjänstemannaförslag. Vi i Miljöpartiet vill istället ge tillbaka en större del av pengarna till bygderna.

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?

Svar: Vi har tre prioriterade frågor: Skola, utvecklande landsbygd och miljö & klimat. Alla dessa tre går hand i hand för att vi ska ge våra barn och barnbarn en framtida värld att leva i.

Vilken är kommunens främsta utmaning, på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbete för att lösa det?

Svar: På kort sikt är det skolan som måste lösas, detta måste göras långsiktigt inte kortsiktigt som man kan tro av svaret. Vi måste tillföra mer resurser till skolan, se över gymnasiet och öppna upp för en större samverkan med JGY. På lång sikt är det klimatet. Vi har en otroligt stor utmaning i klimatförändringarna och Åre kommun måste dra sitt strå till stacken. Vi vill att Åre blir av Sveriges ledande klimatkommuner.

Vad är det bästa med Åre Kommun?

Svar: Den rena luften, närheten till naturen och fjällen! Den anda som finns hos invånarna att hjälpa de som behöver och ta hand om varandra, för att inte tala om all innovationstänkande som finns i kommunen! Åre kommun är sannerligen en Grön kommun!

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 2
Hemsida: http://www.mp.se/are

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Katrin Wissing, 34 år, Projektledare, Duved
2. Tomas Rydberg, 61 år, Högskoleadjunkt, Gymnasielärare, Helgesjövallen
3. Pernilla Högberg, 45 år, Folkhögskolelärare, Mörsil
4. Marie Christensson, 28 år, Statsanställd, Åre
5. Sofia Hamrin, 35 år, Konsulent JAK medlemsbank, Folkhögskolelärare, Edsåsen
6. Ida Leidermark, 26 år, Miljövetare, Entreprenör, Åre
7. Matilda Pettersson, 25 år, Miljöanalytiker, Åre
8. Arna Rydberg, 55 år, Konstnär, Gymnasielärare, Helgesjövallen
9. Nina Johansson, 34 år, Folkhögskolelärare biologi, friluftsliv, Undersåker
10. Tova Hultqvist Kott, 49 år, Gymnasielärare, Vallbo
11. Holger Kott, 50 år, Socialpedagog, Vallbo
12. Sten Jansson, 76 år, Pensionär, Hammarnäs
13. Gerda Wendorf, 48 år, Socialarbetare familjehem, Bonde, Edsåsdalen
(Källa val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an