Val 2014: Centerpartiet (Åre)

Kommunen växer stadigt i invånarantal, Hallenbygden (Hallen, Mattmar, Marby) minskar, vad vill ni göra för att stimulera inflyttningen till Hallenbygden?

Svar: Vi tror att LIS, lättnader för strandskyddet är en lösning för att skapa/erbjuda attraktiva platser att bygga nytt på vilket skapar möjligheter till inflyttning och arbetstillfällen. Kommunen måste se till att lösa VA situationen i Bydalen för att möjliggöra den tillväxt som det finns stor potential för där, det skulle skapa fler jobb. Vi jobbar hårt för att Tåget ska stanna i Mattmar, när vi lyckas med det så bör anslutningsbussar från Hallenbygden vara möjlig. Utbyggnad av fler boenden till äldre vid Bjurgården skulle också kunna vara en lösning för att frigöra mer boende för nya innevånare. Vi tror också att kommunen i större utsträckning kan stötta byar och bygder som vill gräva fiber, det skulle öka attraktiviteten och viljan att flytta hit.

I den årliga medborgarundersökningen får kommunen ett lågt betyg på frågan “Hur nöjd är du med kommunens arbete för att skapa ett bra samhälle för alla som bor i Åre kommun?“.

Svar: Missnöjet är störst i utkanterna av kommunen. Hur ser ni på att invånarnas totala nöjdhet med kommunen minskar och att det finns en geografisk skillnad i hur nöjd man är?
Mycket av det som utvecklar samhället runt om i en kommun händer inte tack vare kommunens arbete utan tack vare människor med idéer och företag som satsar. Därför är det omöjligt att utvecklingen blir rättvis. Vi tror att det till stor del är det som ligger bakom siffrorna, men med de svar vi gav på fråga 1 så bör siffrorna kunna bli bättre framöver.

Idag går det en busstur till Järpen från Hallen/Marby och en tur från Järpen till Hallen/Marby per dag. Det gör att kommundelen i stort sett är avskuren från sin egen centralort. Lite bättre är turtätheten till Östersund men många väljer bil framför buss. Hur ser ni på att utveckla kollektivtrafiken för att ge fler möjlighet att åka kollektivt?

Svar: Efter nyår blir det Region Jämtland Härjedalen som får det fulla ansvaret för kollektivtrafiken, då finns det större möjligheter att samordna linjer runt Storsjön tex via färjorna till Norderön etc. För Centerpartiet är en utökad och förbättrad kollektivtrafik också med nya trafiklösningar viktigt! Vi vill att Tåget ska stanna i Mattmar, då borde anslutningstrafik från Hallenbygden vara möjlig.

Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegränsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbeta för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Svar: Det pågår ett arbete med att få till Gång och cykelväg längs vägen men det är en mycket långsam process så vi tänker att en upprustning och skyltning av alternativa vägar för cyklister och gångtrafikanter skulle kunna vara en lösning som till och med kan bli mer attraktiv.

Närhet till skola är en viktig fråga för att behålla barnfamiljer i hela kommunen. Förskolan i Arvesund stängde våren 2014, antalet skolor och förskolor har varit uppe för debatt under året. Hur vill ert parti att kommunens skolverksamhet ska se ut i framtiden?

Svar: Centerpartiet har alltid stöttat alternativa och kreativa lösningar. För oss är högstadiet i Hallen väldigt viktigt och vi kommer att stå upp för dess fortlevnad. Vi vill inte se någon försämring av skolutbudet i Hallenbygden.

Det har adresserats från flera håll att vindkraftsprojektet Moskogen kommer att omprövas under nästa mandatperiod, är ni för eller emot?
– Om för, kommer ni då att driva frågan om bygdepeng?

Svar: Vi ser det som självklart att när vi bygger alternativa energilösningar så skall bygden tjäna på detta. Ja vi tycker att det är rimligt att Åre kommun också bidrar mer till att lösa den oerhört stora klimatutmaningen. Vi ser också gärna en stark utveckling för solenergi i Åre kommun.

Hur ser ni på en framtida uranbrytning i södra delarna av kommunen
Ett absolut nej

Hur ser ni på storskaligSvar:

Svar: Vi vill inte ha storskalig fiskodling i Storsjön då detta är en vattentäkt. Försiktighetsprincipen måste gälla.

Bygdeavgiftsmedlen för vattenkraften är ifrågasatta från regeringens utredare. Hur ser ni på att de eventuellt försvinner och vad tänker ni göra för att påverka ert parti på riksplanet?

Svar: Centerpartiet är mycket tydliga både på riksnivå och på lokal nivå att detta förslag ska i papperskorgen.

Vilken politisk fråga anser ni är viktigast att driva under nästa mandatperiod?

Svar: Bredband i hela kommunen.

Vilken är kommunens främsta utmaning, på lång och kort sikt? Och hur vill ni arbeta för att lösa det?

Svar: På kort sikt är det att få till en attraktiv gymnasieskola till en rimlig kostnad. På lång sikt är det att klimatfrågan måste lösas så att vi som är så otroligt beroende av vinterturismen inte tappar den möjligheten, men främst för alla människor runt om på jorden som skulle få sina hem och liv förstörda.

Vad är det bästa med Åre Kommun?

Svar: Människorna!

Fakta
Antal mandat 2010-2014: 7
Hemsida: http://www3.centerpartiet.se/Lokal/berg/

Kandidater till kommunfullmäktige
1. Daniel Danielsson, kommunalråd/handelsanställd 36 år Järpen
2. Monica Henriksson, hemmansägare/organisatör 56 år Kvitsle Mattmar
3. Peter Jansson, socialnämndens ordförande/projektledare 56 år Svedje Åre
4. Eva-Lena Blom, utbildningschef/bonde 35 år Mårdsund
5. Staffan Olovsson, företagare 47 år Brattland Undersåker
6. Tina A Holmedahl, alkohol och drogterapeut 50 år Storlien
7. Torgny Widholm, lantbruksföretagare 54 år Trägsta Hallen
8. Ann-Christin Alexius, ekonom 43 år Järpen
9. Can Savran, företagare 47 år Duved
10. Linda Dahlqvist, studerande 18 år Brasta
11. Jörgen Brouwer, företagare 46 år Kallsedet
12. Joanna Eklund, barn och ungdomsledare 44 år Semlan
13. Mattias Vernberg, matskapare 37 år Duved
14. Anna-Lisa Hoflén, arkivföreståndare 39 år Mårdsund
15. Leif Svedin, rörmontör 58 år Gärdsta
16. Annica Wallram, löneadministratör 52 år Brattland Undersåker
17. Mikael Jönsson, säljare 51 år Ågårdarna
18. Ulla Tysk, distriktssköterska/barnmorska 57 år Huså
19. Reidar Nordfjäll, renskötare 60 år Vålådalen
20. AnnMarie Somberg, företagare 49 år Mörsil
21. Marita Dahlqvist, handläggare 42 år Brasta
22. Olle Berling, arbetsledare 54 år Brattland
23. Mats Tysk, pensionär 72 år Huså
24. Börje Olsson, socionom 70 år Semlan
25. Eva Svedin, busschaufför 49 år Gärdsta
26. Ingemar Ericsson, ekonom 58 år Gåijetjärn Mattmar
27. Håkan Mattsson, bonde 64 år Kallrör
28. Mats Nilsson, företagare 52 år Ocke
29. Kerstin Angantyr Nordfjäll, distriktsledare 58 år Vålådalen
30. Stig Halvarsson, företagsledare och möjliggörare 46 år Gåije
31. Elsa Lidén, organisations och ledarskapskonsult 59 år Kvitsle
32. Greger Mårtensson, redovisningskonsult 49 år Kall
33. Emma Danielsson, djurskötare 26 år Kallrör
34. Eric Sellsve, mekaniker 20 år Järpen
(Källa: val.se)

Om 321ans valguide
I 321ans valguide har partier med mandat i kommunfullmäktige fått svara på frågor. Bergspartiet och Vänsterpartiet i Bergs kommun är inte tillfrågat då de inte ställer upp i valet 2014. Sverigedemokraterna i Åre är inte tillfrågade då de saknar mandat sedan tidigare.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an