Foto: Björn Dahlfors/dahlfors.com

Hur ska trafikmiljön längs 321an bli bättre?

Väg 321 är en vältrafikerad väg, speciellt under turistsäsong på vårvintern och sommaren. Sällan efterlevs hastighetsbegränsningarna genom byarna och det är många som uppfattar trafikmiljön som otrygg. Vi undrar vad våra politiker tycker och vill göra. Frågan rör både Berg och Åre, det finns partier som öppnar upp för samarbete mellan kommunerna.

Vi har frågat våra politiker i Åre och Berg följande: Trafikmiljön längst väg 321 är i många byar farlig för oskyddade trafikanter då det saknas gångbanor och då hastighetsbegränsningen sällan efterlevs. Hur vill ni arbete för att göra byarna säkrare för oskyddade trafikanter?

Berg

Sverigedemokraterna: Genom att få till gångvägar vid sidan av vägarna på de smalaste ställen.

Moderaterna: Vi har kämpat länge för att 321:an ska byggas om och nu verkar Trafikverket äntligen ha kommit till skott med en förstudie och arbetsplan. Tyvärr innebär upprustade vägar ökade hastigheter vilket är till nackdel för de oskyddade trafikanterna. Vi tar med oss frågan i dialog med Trafikverket!!

Folkpartiet: Ombyggnaden av länsväg 321 Svenstavik – Myrviken har varit på tapeten under många år men tyvärr har det inte hänt någonting än. Detsamma gäller länsväg 315 Rätan – Utanbergsvallarna. Man börjar bli luttrad. Planer har tagits fram men åtgärderna skjuts hela tiden på framtiden. Kommunen har otaliga gånger påtalat de nödvändiga åtgärderna för Trafikverket. För 321:an handlar det bl.a. om gång- och cykelväg Svenstavik – Hoverberg, att åtgärda kurvan i Hoverberg och att öka trafiksäkerheten genom Vigge.
Som kuriosa kan nämnas att när jag var nyanställd på Bergs kommun i september 1989, alltså för 25 år sedan, hade jag en träff med dåvarande Vägverket i Myrviken om gång- och cykelväg Myrviken – Fröjdholmen. Planer hade redan då funnits ett antal år. Gång- och cykelvägen finns ännu inte. Man blir som sagt luttrad.

Socialdemokraterna: Genom årliga träffar med Trafikverket. Vägkorsningen i Myrviken ligger i plan.

Centerpartiet: Den frågan måste bevakas i samband med att vägen upprustas.

Miljöpartiet: Först och främst måste man bygga bort livsfarliga vägsträckor, exempelvis vid Hoverberg. Där 321:an går igenom byar skall det finnas möjlighet att särskilja olika trafikanter med gång och cykelbanor.
Hastighetsbegränsningar skall följas och installation av flera fartkameror är en åtgärd som verkar vara effektiv.
För att åstadkommer dessa insatser krävs en stark påtryckning på relevanta myndigheter och planeringsinstanser samt samarbete mellan Berg och Åre kommun.

Åre

Socialdemokraterna: I de flesta fall är det trafikverket som ansvarar för vägarna genom byarna. Kommunen måste bli bättre på att föra upp dialogen mellan trafikverk och lokala politiska företrädare. Då kanske det kan bli en skillnad jämfört med idag. I Hallen vore det nog lämpligt med fartkameror eftersom många kör väldigt fort genom samhället.

Vänsterpartiet: Det är en jätteviktig fråga. Är boendemiljön bra och en vågar släppa ut barnen att gå till vänner är det också en del i att öka attraktionskraften. Att bo längs ett turiststråk har både för och nackdelar, och trafiken är en av nackdelarna, därför vill vi arbeta för att få trottoarer, men gärna hastighetskameror eller nedsaktande hinder för att minimera fortkörningarna. Här tror vi att det är viktigt att arbeta över partigränserna och tillsammans med byalag och föreningar för att skapa ett tryck på Trafikverket som äger frågan.

Fria Norrland: Väg 321 är trafikverkets ansvar, i kommunen har vi många farliga vägar som måste bli säkrare, och vi måste alla hjälpas åt att få en säkrare trafik. Vi som kör, polisen som kan kontrollera, trafikverket som kan bygga bort.

Miljöpartiet: I vårt valmanifest står det att gång- och cykelbanor ska vara med i vägbyggen i kommunen tätbebygdaområden, och cykel som färdmedel måste prioriteras upp i det kommunala planeringsarbetet. Där Trafikverket är huvudman, som tex 321:an, ska vi att använda oss av alla påtryckningsmedel vi har för att påskynda utbyggnaden av gång- och cykelbanor.

Västjämtlands väl: Hjälpa till att trycka på från kommunens sida gentemot Trafikverket så att de kan förstå och prioritera detta. Som komplement till detta vill vi hitta lokala tillfälliga lösningar tills större investeringar är klara. Det kan t.ex. vara att komplettera med väglysen, hastighetsjusteringar samt tillfälliga enklare cykel- och gångstigar där man kan gå/cykla utan att riskera bli påkörd.

Centerpartiet: Det pågår ett arbete med att få till Gång och cykelväg längs vägen men det är en mycket långsam process så vi tänker att en upprustning och skyltning av alternativa vägar för cyklister och gångtrafikanter skulle kunna vara en lösning som till och med kan bli mer attraktiv.

Kristdemokraterna har tillfrågats men inte svarat på vår enkät.

Folkpartiet har tillfrågats men inte svarat på vår enkät.

Moderaterna har tillfrågats men inte svarat på vår enkät.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Boksläpp på Gammalgården

  Här är boken för er som har ett intresse av släktforskning, byforskning eller bara är nyfiken på historia i Marby socken. Det är Kjell Arnlo, Monica Pettersson och Arne Wall […]

 • Park i Hallen

  Den planerade parken i Hallen som Årehus skulle varit klar med till sommaren är starkt försenad. Svårighet att få fram entreprenörer och material uppges ha satt käppar i hjulen, men […]

 • Åre bästa kommun i Jämtland-Härjedalen

  I sexton år har tidningen Fokus rankat Sveriges kommuner. Med över 360 faktorer i botten är det Sveriges mest ambitiösa jämförelse. Överst på årets prispall står Lomma, med Nacka och […]

 • Velvet Insane släpper ny singel den 11/6

  Nu på fredag 11/6 släpper Velvet Insane den 2a singel från kommande albumet ”Rock ’N’ Roll Glitter Suit”.  Velvet Insane är tillbaka med bandets andra singel och musikvideo ”Sound of […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an