Delade meningar om Moskogen

Vindkraftsplanerna för Moskogen stoppades under förra mandatperioden. Frågan har dock inte dött och i början av 2014 aktualiserades den igen när JP Vinds Gabriel Duveskog intervjuades i ÖP. Men hur ställer sig partierna till en vindkraftsetablering och hur ser de på bygdepeng?

Vi frågade partierna i Åre följande: Det har adresserats från flera håll att vindkraftsprojektet Moskogen kommer att omprövas under nästa mandatperiod, är ni för eller emot?
– Om för, kommer ni då att driva frågan om bygdepeng?

Socialdemokraterna: Vi är för vindkraft i Moskogen och anser att bygdepengen är en viktig del i detta projekt. Vi vill ändå titta över hur vindkraftsprojektet ska genomföras och se över högsta tillåtna höjd på vindsnurrorna.

Vänsterpartiet: Det finns idag ett demokratiskt fattat beslut som vi står bakom. Kommer frågan upp igen så tar vi ställning då. Generellt sett är vi positiva till vindkraft, det är en förnybar energikälla som spelar en viktig roll i omställning av Sverige och Europa. Men vi tycker också att all form av exploatering av vår natur ska ske i samråd med människorna som närmast berörs. Stora vindkraftsparker påverkar landskapsbilden och vi ser hellre mindre etableringar där människor tillsammans äger sin egen elproduktion.
Vid större vindkraftsetableringar är lagstadgad bygdepeng något Vänsterpartiet vill driva fram. Det ska inte vara gratis att exploatera och använda resurserna som finns på landsbygden. Får vi mer ekonomiska medel från utbyggnader av exempelvis vindkraft kan vi arbeta för att hela kommunen ska leva och se till att öka inflyttningen i ytterområdena i Åre kommun.

Miljöpartiet: Klart att vi kommer att driva frågan om bygdepeng, vi vill också öppna upp ännu mer för lokalägda verk för att energin ska komma bygden till dels. Vi driver frågan om 100% förnybar energi i kommunens lokaler och fordon, där är vindkraften en viktig del.

Fria Norrland: Nej, vi är inte för en utbyggnad av vindkraften på Moskogen. Det vi däremot kommer att arbeta för är att utveckla andra alternativa energikällor såsom exempelvis solenergi och metangasanläggningar, och att främja energioptimering.

Västjämtlands väl: Västjämtlands Väl är emot en vindkraftpark på Moskogen tillika planerna på en storskalig vindkraftpark söder om Gräftåvallen (här har Åre kommun möjlighet att yttra sig vid tillståndsansökan, men ingen vetorätt). En kommun får i dag inte enligt lag förhandla om bygdepeng, vilket bakbinder kommunen till att inte kunna jobba med denna fråga. I de fall bygdepeng har kommit till vid vindkraftetableringar har det skett med ett erbjudande från exploatören som ett bud som inte är förhandlingsbart. Med de villkoren tycker vi inte att en kommun i dagsläget har rätt förutsättningar att verkligen förhandla om en bygdepeng på ett för bygden rättvist sätt.

Centerpartiet:  Vi ser det som självklart att när vi bygger alternativa energilösningar så skall bygden tjäna på detta. Ja vi tycker att det är rimligt att Åre kommun också bidrar mer till att lösa den oerhört stora klimatutmaningen. Vi ser också gärna en stark utveckling för solenergi i Åre kommun.

Kristdemokraterna har tillfrågats men inte svarat.

Moderaterna har tillfrågats men inte svarat

Folkpartiet har tillfrågats men inte svarat.

Tidigare reporter och fotograf.
E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Det våras för Hallens hälsocentral

  Foto: Håkan Toresson Efter år av väntan har Hallen äntligen fått en fast läkare till hälsocentralen. Likaså en nyanställd fotvårdare plus e-tjänsten ”Primärvård On Line.” Det var enhetschefen Ulla Tysk […]

 • Resultat från behovsinventering i Västra Storsjöbygden

  Online: Microsoft Teams-möte Måndag 15 mars 2021 kl. 18:30 Kostnad: Gratis· Längd: 1 h 30 min Offentlig  · Alla i Västra Storsjöbygden Välkommen måndag 15 mars kl 18.30 – 20.00Välkommen – presentation – sammanhangPreliminärt resultat av […]

 • Ny utgåva av Hallen och Marby krönikan

  Lagom till jul kommer en ny utgåva av Hallen och Marby krönikan. Finns att köpa på Allhuset och på Karl Or´s Bua from 19 december. GOD JUL

 • Ica Karl Ors Bua årets serviceföretag!

  Grattis! Motiveringen är: Karl Ors Bua har alltid trevlig personal som är villig att hjälpa till. Är det något du saknar i butiken, säger man till personalen så finns den […]