Anmälningsplikt även för basvägar

Från den 1 april ska skogsägaren anmäla dragningen av vissa nya basvägar. Det är innebörden i ett beslut från Skogsstyrelsen med Miljöbalken som grund.

Skogsbruk bedrivs enligt de regler som finns i både Skogsvårdslagen och Miljöbalken.

– Rent generellt träder Miljöbalken in i de fall där en skogsaktivitet ”kan komma att väsentligt ändra naturmiljön”, som det står i lagen. Sådan påverkan ska anmälas för samråd sex veckor innan man börjar. Vi förtydligar nu vilka aktiviteter det kan handla om och från 1 april ska vi även ha tagit fram en särskild anmälningsblankett som ska förenkla för skogsägarna, säger Nils Carlborg, lagspecialist på Skogsstyrelsen.

Reglerna har funnits länge men Skogsstyrelsen förtydligar nu föreskrifter och allmänna råd till Miljöbalken, 12 kapitlet 6§. En nyhet är att även dragningen av vissa basvägar vid vanliga avverkningar kan vara anmälningspliktiga.

– En basväg kan ju påverka naturmiljön en hel del, berör den exempelvis vissa värdefulla våtmarker och olika skogsvatten så anser vi att den ska anmälas för samråd, säger Nils Carlborg.

Anmälningarna ska göras till Skogsstyrelsen sex veckor innan arbetet börjar. Den ska vara skriftlig och innehålla beskrivning av åtgärden, karta och uppgift om vem som är markägare.

Utöver anläggning av basvägar ska, liksom tidigare, även vissa av dessa verksamheter anmälas:

  • Skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper.
  • Dikesrensning.
  • Skogsgödsling och askåterföring.
  • Stubbskörd.
  • Anläggande av skogsbilvägar/traktorvägar.

Skogsstyrelsen anger också att även andra åtgärder som väsentligt kan påverka naturmiljön är anmälningspliktiga. På Skogsstyrelsens webbsida kan man läsa mer om detaljerna.

– Vi hoppas att det ska bli enklare för skogsbruket att förhålla sig till miljöbalkens krav med de förtydliganden vi gör från 1 april. Om cirka två år kommer vi att följa upp hur de nya föreskrifterna fungerat, säger Nils Carlborg.

KÄLLA: ATL >>>

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se