Stormfällda skogens skadedjur ska studeras

Mittuniversitetet och SLU får nya medel för forskning kring skydd av skog mot skadedjur som följer i fotspåren av stormfälld skog. En forskargrupp ska fördjupa sig i hur naturliga och miljövänliga substanser, så kallade feromoner, kan skydda skog från barkborrar.

– Vi är mycket glada för de nya medlen, det ger oss möjlighet att fördjupa studierna kring skydd mot skadedjur på landets granskogar, säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid Mittuniversitetet.

Samarbete och konkurrens mellan barkborrar
Projektet ska studera två olika arter av barkborrar, granbarkborre och dubbelögad bastborre och hur de samverkar med varandra, samt hur det påverkar utbredningen av angrepp. Den större dubbelögande bastborren har vid mer nordliga angrepp visat sig mer aggressiv än vad man tidigare känt till, vilket gör projektet extra intressant.

– Syftet är att studera hur risken för utbrott påverkas av att det är två olika arter som interagerar, säger Erik Hedenström. Barkborrar är ett problem genom att de bär med sig sporer från blånadssvampar som dödar träden. Träden försvarar sig genom kåda som försvårar angreppet. För att övervinna försvaret krävs många barkborrar, därför kan det vara så att barkborrarna lättare övervinner försvaret om individer från två olika arter angriper. Om det är fallet så kräver det att båda arterna uppmärksammas när det gäller förebyggande åtgärder och kortsiktig bekämpning.

Projektet ska bland annat identifiera den dubbelögade bastborrens feromon och utveckla ett praktiskt användbart ”feromonbete” (ett sådant finns redan för granbarkborren). Målet är att utveckla nya metoder och råd som kan användas av skogsbruket för att minska de ekonomiska förlusterna som barkborrar orsakar.

Utbredningen av skadeangrepp från barkborrar ökar
Under de senaste decennierna har skadorna ökat i omfattning i Europa och i Nordamerika och har börjat dyka upp i mer nordliga områden som tidigare varit förskonade. Mönstret är detsamma för Sverige där det för första gången finns ett stort utbrott, så långt norrut som i Västernorrlands län, efter stormen Dagmar i december 2011. Det utbrottet skiljer sig från tidigare utbrott i södra Sverige genom att de allra flesta träden är angripna av båda arterna av barkborrar.

Det är en forskargrupp från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala och Mittuniversitetet som gemensamt beviljats 4 895 000 kronor för åren 2014-2016 från FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) för projektet.

Skribent, videoreporter, fotograf och allt-i-allo.
E-post: per@321an.se | Telefon: 070-535 65 20

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an