Vattenfall

Blir en urangruva i Hallen/Oviken åter aktuell?

Samtidigt som Vattenfall har sökt tillstånd att ersätta de gamla kärnkraftreaktorerna i Ringhals har uranprospekteringsbolaget Continental Precious Minerals fått förlängt undersökningstillstånd av Bergsstaten. CPM har beviljats förlängning ett år på […]

Ristafallet i full fart

Nu är det full fart på våra fall i Jämtland…vi visar en film från Ristafallet.

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an