regn

Oväder, åska och hagel

Gunilla Ottosson på Allshoppen visar upp ett hagel som hindrade undertecknad att gå hem från jobbet. (Är hagel nästan snö?) Tog en paus hos Gunilla medan det fick hagla av […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an