Mikael Eriksson

Helios på betäckningsuppdrag i Myckelåsen

Han sticker ut, han är några decimeter högre och bra mycket bredare än de andra djuren i hagen, han heter Helios och är på betäckningsuppdrag bland Simmentalkor i Myckelåsen. Solen […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an