Maktmissbruk

Etik- och moralkurser på högskolan?

”Rothstein och Levi driver uppfattningen att det är helt naturligt för maktmänniskor att använda sin position för egen vinning, släkt, vänner, klan etc.” Idag fick jag lust att bemöta två […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an