Lena Olsson

Gruvavfall hot mot Storsjön: Web-TV

Experterna överens: Det finns idag ingen säker metod att ta hand om avfallet som blir kvar efter en brytning av uran i alunskiffer. Avfallet, som lämnas kvar i anslutning till […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an