Hamn

Nytt tak o ny panel

Nu är det klubbstugan som ska få nytt tak och ny panel. Tidigare har pirarna reparerats i den ”lilla båthamnen”. Johnny FrankRåbock har rivit det gamla taket och tillsammans med […]

Hallens Båtklubb renoverar

2013 är året som den lilla båtklubben tar itu med sin hamn (bredvid vattenverket) och sina byggnader. Nu under lågvattendagarna har man lejt Jacobssons åkeri med Göran Jakobsson och grävmaskinisten […]

EU-pengar till Hoverberg

Till glädje för alla som värnar om Hoverbergs Båthamn och Camping och jobbar ideellt, har Bergs Båtklubb beviljats projektstöd inom Leader Storsjöbygden Syftet med projektet är att ta första steget […]

Hoverberg utvecklas

Bergs Båtklubb kallade till informationsmöte på Hoverbergs bygdegård för att redovisa tankar om utveckling av Hoverbergs Båthamn och Camping Dessa tankar har legat till grund för en ansökan om bidrag […]

Ny, större och vädersäkrad hamn i Hallen

– I år färdigställs hamnen i Hallen, berättar Anders Hedström som leder arbetet. Förändringarna gör hamnen större och bättre vädersäkrad. Den består av två delar: I gästhamnen blir det ett […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an