FN

ILO-konventionen 169

Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention) är en konvention som antogs av ILO (International Labour Organization) 1989. Den bygger bland annat på […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an