Älghundutställning

Vega Häggblom med gråhunden Hållvallens Bixa

Vega Häggblom, 12år och börjar i sjuan i höst, gjorde en strålande debut med sin gråhund Hållvallens Bixa, då det i år var Hallens tur att ha hand om Jämtland […]

Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an
Annonsera på 321an