Evenemangskalender

Evenemang från Mattmar till Svenstavik

Kommande evenemang

Att genom ordnadt samarbete söka lemna de fattige mer kraftig och fullständig hjelp...

Webbsänd föreläsning inom ramen för Landsarkivets After Work-Program. Det var inte länge sedan föreningar i olika former var de som rent praktiskt stod för arbetet med att förbättra tillvaron för människorna runt om i Jämtland. Med exempel ut olika föreningsarkiv berättar Eva Tegnhed och Mia Nilsson om en tid när [...]
Träffpunkten, Myrviken26/04/2018 13:00 - 14:30

Orter och Ställen - en scenisk läsning

2015 utlystes en skrivartävling i regionen vilken resulterade i antologin Orter och ställen, med berättelser skrivna av 21 författare från Jämtland och Härjedalen. Ur denna antologi har en handfull texter valts ut som med lätt hand dramatiserats. Med sina röster som främsta verktyg framför nu två skådespelare dessa berättelser i [...]
Hackås bibliotek26/04/2018 19:00