Christina Bengtsson Foto Oviken.se

Berättarafton på Ovikens hembygdsgård

Christina Bengtsson, Borgvik, berättade om prosten Lars Edvall i ett fantastiskt intressant och initierat framförande i ett välfyllt rum i Logårdsstugan. Kvällen avslutades med frågestund och gott fika.

Här följer en kort redogörelse av vad Christina berättade.

När Edvall, 30 år gammal, kom till Oviken med häst och släde för att tillträda som kyrkoherde fnyste ortsbefolkningen. ”En så ung präst kan väl inte vara något att ha.” Men redan efter första predikan var församlingens åsikter positiva. Edvall föddes 1788 i Näs socken och dog 1858 i Oviken. Han blev student i Uppsala, där han också prästvigdes. Under sitt liv hann han vara såväl präst, bonde som riksdagsman.

Edvall läste medicin parallellt med teologi. Teologiprofessorn tyckte att han skulle läsa medicin, för att kunna hjälpa ortsbefolkningen. Det fanns möjligen en baktanke bakom medicinstudierna – en avsikt att verka i Jämtland. Han disputerade också med en avhandling om rosor. Efter tiden i Uppsala åkte han till Tyskland för studier i litteratur. Sedan tjänstgjorde han några år på sjukhus som sjukhuspräst och underläkare, bland annat i Potsdam och Berlin.

Prästtjänsten i Oviken var ledig. Edvall ville gärna ha tjänsten. Därför bad han professor Carl Zetterström i Uppsala att lägga ett gott ord för sig. Zetterström hade donerat sin boksamling till Frösö Trivialskola med kravet om ett brandsäkert hus. Edvall lovade Zetterström att bidra med 5 000 Riksdaler till det. Han bad även kung Karl XIV Johan om hjälp och stöd. Vid prästvalet 1820 fick Edvall övervägande antal röster och tjänsten blev hans. Redan 1821 gifte han sig med den då endast 17-åriga Sigrid Johanna Oldberg, länsmansdotter från Bynom.

År 1822 upprättade Edvall ett sockenapotek. Ortsbefolkningen fick satsa 1 shilling per person, fattiga undantagna. På så sätt kunde medicin köpas. Barnmorskan fick ta hand om hanteringen. För det fick hon 100 Riksdaler, även Hackås och Myssjö församlingar fick bidra till detta. Därutöver fick hon 8 famnar ved per år från Ovikens församling. 1839 härjade en svår nervfeber. Vid den tiden fanns endast en provinsialläkare i hela Jämtland. Denne kom till Oviken. När läkaren åkte hem, lämnade han medicinförrådet till Edvall, som behandlade 600 personer. De som följde ordinationen tillfrisknade. Medicinkistan finns fortfarande kvar.

Edvall köpte en gård i Rörön samtidigt som han drev Prästgården. Han var således storbonde med massor av folk till hjälp. Prästgården var en av de största gårdarna i Jämtland, där fanns 30 kor, 8 arbetshästar och 2 körhästar. Gården i Rörön omfattade 50 ha åker, 300 ha skog och utmarken i Lillgräftån med gårdens fäbodar. Korna i Prästgården var i Västra Arådalen. För att få mera slåttermark lät han dika ut Rörösjön.

Edvall var även riksdagsman – representant i prästerståndet för Härnösands stift. Han motionerade flitigt, bland annat om superiet som påverkade arbetsförmågan och om höjd giftasålder för unga män, då han sett att dessa ofta fick överta en gård och då kunde få både en och två generationer att dra försorg om genom födoråd. De unga mäktade ofta inte med detta och fick gå ifrån gården. Han motionerade även om bidrag till utdikning av myrar och om slopad skatt på villebråd. Vilt var kanske det enda den fattige hade att äta. Riksdagen beslöt att stiftet skulle betala 124 tunnor á 146 liter korn till Uppsala Domkyrka. Det lyckades han stoppa. I stället kom kornet att tillföras Härnösand stift. Allt detta, tecken på omtanke om sina församlingsbor.

Endast kyrkan fick ha nattvardsgudstjänst, men en separatistgrupp bröt mot detta. En person, som upplåtit lokal för gruppen, fick böta. Denne hade inga pengar, så det blev auktion hos honom för att täcka bötesbeloppet. En ko såldes, men den köpte Edvall och sa att kon fick ledas tillbaka till ladugården. Edvall var sträng men rättvis.

Det finns inte mycket skrivet kvar efter Edvall, men det finns 24 brev skrivna på tyska från Karl XII till systern Ulrika Eleonora. Edvall översatte breven och lämnade till Kungliga Biblioteket.

Lars Edvall och Sigrid Johanna fick 10 barn under perioden 1821-1844, varav 5 dog tidigt. Sigrid Johanna var en mycket skicklig damastväverska och hade vävskola under senare delen av 1800-talet, största delen som änka. Hon dog 1885, 81 år gammal.

Text Björn Månsson

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • När ”Rocken kom till Mattmar”

  Då var naturligtvis 321an där. Torgny ”Kingen” Karlsson med sin gode vän och medmusikant Staffan Bond Westfält uppträdde på Stenhammaren. Vi som var där fick vara med om en oförglömlig […]

 • Luciapokalen, Classic bodybuilding över 180 cm.

  Luciapokalen är Sveriges största amatörtävling vilket märktes på startfältet. I Alexanders klass Classic bodybuilding + 180 cm var det 13 stycken mycket bra deltagare.Alexander gick till final (de 6 bästa) […]

 • Hallens Vägförening fortsätter att jobba för trafiksäkerheten

  Tina Klintevall i Hallens Vägförenings styrelse fortsätter att följa utvecklingen av trafiksäkerheten i Hallen, kolla hennes nytagna bild utanför skolan. Detta på uppdrag av styrelsen i föreningen. Den här bilden […]

 • Vad tycker Bergs politiska ledning om en gruva i Oviken

  Jag läser att det var ”stort intresse” vid ett möte om gruva i Oviken och att kommunalrådet Therese Kärngard lovar att hålla oss medborgare informerade om utvecklingen. Väldigt konstigt att […]

 • Oviksfjellorna och Ovikens manskör i Hallens kyrka

  Med sångglädje och fin stämsång gladde de två körerna ett 50-tal besökare i kyrkan, sedan Elisabet Livendahl hälsat alla välkomna. Repertoaren bestod både av välkända och mindre kända julsånger. Exempelvis […]

 • Det åtråvärda vanadinet och uranet

  Undertecknad besökte mötet den 10 december 2018 som hölls i Mötesplats Oviken, om en eventuell gruva i Oviken och fann att inget hade förändrats sedan sist. Efter att tagit ett […]

 • Julkonsert i Hallens kyrka

  Oviksfjellorna och Ovikens Manskör önskar alla välkomna till en Julkonsert i Hallens kyrka! Imorgon tisdagen den 11 december kl 19. Fri entré Kollekt Välkomna

 • Ovikens skoterklubb ger stöd till fjällräddningen

  Ovikens skoterklubb har beslutat att lägga till 50 kronor på medlemsavgiften och skänker den 50 – lappen till Fjällräddningen. -Undrar ni varför? Fjärräddningen är en organisation som i ur och […]