Båtklubben vid vattenverket, utsikt från klubbstugans altan! Foto Kent Livendahl

Historien om Hallens båtklubb började på -80 talet

Vid kommunens vattenverk har Hallens båtklubb ansvar för en småbåtshamn med nyrenoverad klubbstuga med altan, förråd, dass, välvårdat markområde, välskötta pirar och bryggor och har en intressant historia som undertecknad vill berätta. Hamnen har tillkommit och byggts upp under en tidsperiod av ca 35 år vilket betyder att det blir en lång historia uppdelat i många avsnitt.

Tillkomsten har långt ifrån gått friktionsfritt, tvärtom har det vid många tillfällen gått ganska hett till med otrevliga brev fram och tillbaka och snack på byn bakom vissa personers rygg… med mera! Jag drar mig inte för att utnämna de personer, som envist jobbade så svetten lackade, ja både fysiskt och psykiskt, till hjältar! De såg till att småfolket med sina små ekor fick någonstans att vara vid den vackra Storsjön.

Nu när allt är klart har alla, som vill, ett vackert område att besöka och använda till exempelvis bad och all möjlig annan rekreation! Vill du följa den här historien så är adressen www.321an.se Kanske den kommer ut i pappersformat så småningom? Här är avsnitt ett:

I Hallen har vi nu två båthamnar; den stora i anslutning till ångbåtsbryggan och den lilla längre västerut vid vattenverket. Den lilla sköts om av Hallens Båtklubb och den stora av Hallenbygden i Samverkan.

Hallens Båtklubb bildades när endast ett embryo till båthamn hade påbörjats.
Redan för ca 35-40 år sedan använde några båtägare i Hallen ett område på kyrkans mark, i anslutning till kommunens vattenverk, som båt- och uppläggningsplats. Dessa platser var långt ifrån anpassade till detta och var sålunda obekväma för sitt ändamål och området var inte heller särskilt vackert. Även om visst vågbrytande skydd hade lagts ut bedömdes detta som otillräckligt skydd mot de stormar som kan härja på höstarna. Båtarna låg praktiskt taget oskyddade på området. För att förbättra detta bestämdes att en båtklubb skulle bildas.

Hallens Båtklubb bildades den 24 juli 1986. Närvarande då var Axel Backman, Unoo Edström, Arne Johansson, Alfred Jonsson, Ann-Margret Kvist, Frans Lövgren, Lars-Olov Persson och Petrus Sandberg. Efter förhandlingar om stadgar, verksamhetsområde och annan information valdes en interimstyrelse: ordförande Petrus Sandberg, vice ordförande Ann-Margret Kvist, sekreterare Unoo Edström, kassör Kenneth Nilsson och övrig ledamot Axel Backman. 1986 var Petrus Sandberg nyinflyttad i Hallen, han och makan Ruth drogs hit för att ha nära till barn och barnbarn. Familjen Livendahl med sina fyra barn.

I brevet från 27/9 samma år, som skickades till Åre kommun framgår det att kyrkorådet i Hallens församling ställt sig positivt till att klubben även i fortsättningen skulle få nyttja området och t.o.m. använda mer mark vid behov. Klubben sökte då vattenregleringsmedel (nuvarande bygdeavgiftsmedel) hos Länsstyrelsen. Det framgår också att klubben söker stöd i form av kartmaterial över området och hjälp med att utforma en plan för detsamma och kostnadsberäkning.

Lördagen den 24 januari 1987 hölls ett sammanträde i Ol-Jons byn i ärendet. Då hade man fått kartmaterial och kostnadsberäkningar från kommunen. Då hade också kommunen ställt sig välvillig till att klubben fick använda vägen ner till grannen vattenverket. Styrelsen, Petrus och Unoo tillsammans med kommunens representant från tekniska avdelningen Ove Woxlägd hade då också företagit lodning av djup vid hamnen.

På detta möte planerades hur arbetet skulle läggas upp och hur bygdemedlen skulle användas. Bestämdes att ”med hänsyn till arbetets omfattning och kostnadernas storlek torde det bli nödvändigt att utföra arbetet i etapper, troligen under en treårsperiod. Första etappen bör omfatta vågbrytare och strandskoning och om möjligt vägar och nedfarter då dessa kräver omfattande maskin- och transportinsatser”.

Behovet av bygdemedel kommer att uppgå till 200.000 kr. Överskjutande belopp, 51.500 kr beräknas täckas av dels egna arbetsinsatser, dels med tillskott av eget kapital… fortsättning följer

Skribent, fotograf och ansvarig utgivare
E-post: kenta@321an.se | Telefon: 073-1821388

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Ingmar Bergman – både stor och liten

  En verkligt kulturell krönika exklusivt för 321an, signerad Britt Jakobsson Varsågoda, läs, begrunda och kommentera gärna/red Vem tänker du på om jag säger Gentleman? Det var Ingmar Bergman som fick […]

 • Ekumenisk samling under hemvändardagarna i Arvesund

  När min fru Elisabet hade, söndagen den 15/7, ett uppdrag att utföra som kyrkvärd följde jag med. Det var under den ekumeniska gudstjänsten i Arvesunds missionshus. ”Ekumenisk” betyder att flera […]

 • Samarbete och utbildning behövs när det krisar

  I en kris, så fungerar samarbetet! Brandkåren från flera stationer, hemvärnet, försvarsmakten, privata, företag, näringsidkare m.fl. ställer upp till 100 %. Branden i Pålgård började med ett åsknedslag lördagen den […]

 • Berättarafton i Låsböle

  Styrelsen i Lillsjöbygdens byalag funderade för en tid sedan över om det vore dags att ha någonting mer på programmet än bara styrelsemöten, årsmöte, valborgsfirande med majbrasa och surströmming i […]

 • Hallens brandkår hjälpte till i Mörsil/Järpen

  Efter kilometervis med spaltmeter, med all rätt, om den fasansfulla mängd med skogsbränder vi drabbats av, ska jag fatta mig kort om detta mer lokala. Träffade brandman Håkan Karlsson som […]

 • ”Gubbas hage” av Kerstin Ekman

  Kerstin Ekman tillhör oss på ett möjligen ologiskt men innerligt och speciellt sätt efter vad Valsjöbyn betytt för trilogin Vargskinnet. När hon i sin spränglärda essä ”Gubbas hage” om motsättningen […]

 • Konsert i Näs kyrka med Balsam

  Musikgruppen Balsam skapade en mjuk och trevlig stämning i Näs kyrka på lördagskvällen. Förutom multi-instrumentalisten Janne Hemmingsson består gruppen av Marianne Nilsson på fiol från Lockne, sångerskan heter Sandra Olsson […]

 • Var lugn-Regionen har resurser

  Bilden fick vi på redaktionen för länge sedan av ”Syster Inga”, Inga Nilsson, legendarisk distriktssköterska i trakten. Då kan vi väl alla vara lugna och förstå att vi alla får […]

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen