Bilden visar att man måste backa direkt ut på länsväg 321 när man handlat på ICA Kar Ors! Foto Kent Livendahll

Trafiksituationen i Hallen med omnejd

I mitten av december skrev jag, i egenskap av styrelseledamot i Hallens Vägförening, till Trafikverket. Jag berättade hur Hallens samhälle ser ut, vilken service som finns här och hur allt är uppbyggt, inte minst hur det ser ut runt ICA-butiken med avsaknaden av en ”riktig” parkering.

Dessutom beskrev jag utförligt trafiksituationen i Hallen och begärde hastighetsdämpande åtgärder.

Dessa åtgärder skulle kunna vara upphöjda övergångsställen, sänkt hastighet och uppförandet av så kallade fartkameror.

Säkerheten för de boende, inte minst barn, gamla och funktionsnedsatta, är de viktigaste argumenten för vår begäran.

Likaså är det väsentligt, att servicen i samhället görs tillgänglig för alla. Så är knappast fallet idag. Trots nyligen anlagd trottoar, är det inte många gamla med rullator som vågar sig över 321an till ICA för att handla. Speciellt inte en lördag i februari…

Jag fick snabbt ett svar från Trafikverket; Angående fartkameror, så uppförs dessa primärt på stora vägnätet (främst Europavägar) med mycket höga trafikflöden.

Övergångsställen invaggar de gående i en falsk trygghet. Olyckstillbuden har ökat vid övergångsställen. De anläggs dessutom bara på vägar med en dygnsgenomsnittlig volym på mer än 2000 fordon. På 321an passerar knappt 800 fordon per dag, dock betydligt fler ”vissa dagar på året”.

Sänkt hastighet skulle enligt Trafikverket knappast leda till att hastighetsgränsen efterlevs mer än i dag. Inga alternativa förslag kom från Trafikverket, utan man menade att det är polisens sak att hantera de fordonsförare som inte följer reglerna. Dessutom konstaterade man, att inga allvarliga olyckor inträffat i Hallen.

Denna skrivelse bemötte jag med en förhoppning, att vi inte ska behöva vänta på att en allvarlig olycka ska inträffa, innan vi får en dräglig trafiksituation i samhället. Jag berättade också om polisens fartkontroll av fordon i Gärdsta innan jul och att denna knappast hade haft någon bestående effekt.

Dessutom gjorde jag en jämförelse av situationen och förhållandena i de andra större samhällena längs 321an, nämligen Svenstavik och Myrviken. Här finns ju som bekant övergångsställen, farthindrande upphöjningar i vägbanan, sänkt hastighet (30 respektive 40 km/h), stopplikt för korsande trafik, mittrefug och ordentliga inhägnade parkeringar vid ICA-butikerna.

Boende i Hallen borde få åtnjuta samma säkerhet som boende i Bergs Kommun.

Trafikverket meddelade mig också, att man just haft ett möte med Åre Kommunledning och bland annat diskuterat trafiksituationen i Hallen med omnejd.

Jag ringde därför Åre Kommun och fick tala med en representant för kommunledningen. Han berättade att även politikerna deltagit i mötet och att alla var överens om, att ”något måste göras åt den kaosartade trafiksituationen i Hallen, inte minst vid ICA”.

Jag mailade även min skriftväxling med Trafikverket till Åre Kommunledning för kännedom.

Vid förnyad kontakt med Trafikverket fick jag nu veta, att det är regionen som finansierar och prioriterar vad som ska göras med länsvägarna, med medel från regeringen. (Var Trafikverket kommer in i skeendet, har jag inte riktigt klart för mig.) Inga medel finns för närvarande avsatta till akuta åtgärder för 321an.

Jag fick också veta, att några tänkbara hastighetsdämpande åtgärder för Hallens vidkommande kan vara byggande av en mittrefug, tillfälligt avsmalnande väg och/eller en ordentlig parkering vid ICA, så att man inte behöver stå mot väggen och backa ut på vägen. Men detta var bara exempel och inget vi kan ta som ett löfte.

Jag känner dock, att det nu bara är en tidsfråga innan man vidtar åtgärder i ”rätt riktning” och jag kommer att ha fortsatt kontakt med Trafikverket i frågan.

För styrelsen i Hallens Vägförening, Kristina Klintevall  

Foto Kent Livendahl

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

En kommentar till Trafiksituationen i Hallen med omnejd

 1. Verkligen bra att du Kristina och Hallens vägförening jobbar med detta. Fortsätt så, vi hejar på!

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Löjtnant Lagerlöf en svår tyrann

  Inför en resa, då en snäll granne skulle vattna mina växter insåg jag att jag borde städa lite på det lilla skrivbordet i köket. Det var inte bara dammigt utan […]

 • Musik med Mia Kempf under Eat Art festivalen

  Mia Kempf underhöll tillsammans med sin man Jörgen Bergerstedt i Östersund häromdagen. De var runt på flera ställen men vi, Elisabet, Lina med sina barn Astrid och Elsa hade nöjet […]

 • Linn Åslund signerade sin debutbok

  Igår, 16 juni, fanns hon tillsammans med Rebecka Helmersson på Länsbiblioteket. Där signerade Linn sin  debutbok, ”Ester Tagg och den flygande holländaren”, en barnbok som Rebecka har illustrerat. Ester Tagg […]

 • Slutet på papperstidningen-början på webben 321an.se

  Hjälp oss att få ännu bättre snurr på vår webbtidning www.321an.se genom att berätta vad du tycker att den ska innehålla. Skriv gärna själv typ insändare och skicka till kenta@321an.se […]

 • Prenumerationstidningen 321anMagasin läggs ner!

  Undertecknad har fått ansvar för www.321an.se och tror att de allra flesta kommer att via den ta del av det som händer. Jag har ambitionen att utveckla den hemsidan. Blir […]

 • Förhandsvisning av Nationalmuseum Jamtli

  Torsdag kväll var jag på förhandsvisning av Nationalmuseum Jamtli. Vi blev mottagna med bubbel och jordgubbar på nedervåningen i byggnaden. Där finns konstlobbyn och en  konstatelje. Tre damer presenterade den […]

 • ”Korruption i Sverige” av Per Kornhall

  Varför hörsammas inte folkets röst i Sverige? 74% anser att PR-firmor öppet ska redovisa sina uppdrag. Det sker inte. Uppåt 80% oavsett politisk tillhörighet tycker att vinst i skattefinansierad välfärd […]

 • HBIS sponsrar fotbollen i Hallen

  Hallenbygden i Samverkan (HBIS) har i dagarna slutit  ett sponsoravtal med Hallens Sportklubb. Detta vidimeras av en skylt med texten ”Hallenbygden i Samverkan -för bygdens utveckling och framtid”. Därmed sällar […]