Här på 321an i byn är det 50 men bashastigheten på övriga vägar i byn sägs vara 70???

Hallens vägförening förklarar

Hallens vägförening ansökte i april 2018, med hjälp av Åre Kommun hos Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning till 30 km/tim runt skolan i Hallen samt 50 km/tim på övriga mindre vägar, som begränsas av 321an (genomfartsvägen) och 629an (vägen mot Bydalen).

Anledningen är att bashastigheten på alla dessa vägar är 70 km/timme, då Hallen inte klassificeras som tättbebyggt område. Endast väg 321 genom Hallen har hastighetsbegränsningen 50 km/timme.

Säkerheten för skolbarnen har ifrågasatts, då trafiken tidvis är livlig och sikten skymd på dessa vägar. Vidare rör sig skolbarnen i området även under skoldagen, bland annat då de går ner till Bjurgården vid 321an och äter lunch.

Länsstyrelsen beslutade sedan enligt Trafikverkets rekommendation, att bashastigheten fortsatt ska vara 70 km/timme på samtliga dessa vägar utom på en sträcka av cirka 700 meter på väg 629. Det sägs vidare vara polisens uppgift att övervaka att hastigheten runt skolan anpassas efter rådande förhållanden.

Vid styrelsemöte i Hallens vägförening den 24 oktober 2018, beslutades att vägföreningen bekostar och låter sätta upp skyltar ”rekommenderad lägre hastighet 30 km/tim” (E11), runt Kyrkskolan i Hallen, på samtliga vägar in mot skolan inklusive på Högenvägen där denna passerar skolan.

Högenvägen, väg 32811.1 har statligt bidrag för drift och underhåll, varför fartdämpande åtgärder ska utformas i samråd med Trafikverket. Vi anser emellertid inte att något samråd är nödvändigt, då alla vägföreningens önskemål till Trafikverket hittills mötts av ”kalla handen”. Vägföreningens åsikter om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att öka säkerheten för de boende i Hallen, inklusive skolbarnens säkerhet, är diametralt motsatta Trafikverkets åsikter.

Vägföreningen har tidigare bland annat framfört önskemål om övergångsställe över väg 321 vid ICA samt montering av ”fartkameror” vid infarterna till Hallens samhälle. Av olika anledningar har alla äskanden förkastats av Trafikverket.

Övergångsställen anses inte öka säkerheten för de gående, trots att många små barn liksom gamla med rullatorer samt funktionshindrade vuxna i rullstol har svårt att passera 321an. Många säger att de varken törs eller hinner över.

Kameraövervakning är enligt Trafikverket begränsat till riksvägar och vägar med en viss volym fordon per dygn. Under vinterhalvåret ökar fordonstrafiken genom Hallen markant, då många turister väljer väg 321 till fjällen; kanske ännu fler kommande skidsäsong, då 12 nya kameror ska sättas upp mellan Åsarna och Hackås på väg E45.

Avseende önskemålet om hastighetsbegränsningen 30 km/timme runt skolan, vilket är kutym runt de flesta skolor i landet, beslutade alltså Länsstyrelsen i somras enligt Trafikverkets rekommendation. Således gäller bashastigheten 70 km/timme (sjuttio km/tim!) runt skolan, dock med ”iakttagande av generella hänsynsregler”.

Vägföreningen betraktar beslutet som mycket märkligt.

Vägföreningen väljer därför att, i enlighet med kommunens och polisens åsikter och de boendes önskan, sätta upp skyltar med rekommenderad högsta hastighet 30 km/timme runt skolan i Hallen.

Om uteblivet samråd med Trafikverket, leder till att Trafikverket minskar eller drar in bidraget för vår enda statliga bidragsväg, Högenvägen, väljer vi ändå att prioritera säkerheten för de boende i samhället, i synnerhet skolbarnens säkerhet.

Hallen den 3 november 2018

Kristina Klintevall

För Styrelsen i Hallens Vägförening

Ps
Jag har nu även fått mail från Trafikverket där man meddelar, att vi (Vägföreningen) kommer att kallas till en ”workshop” (vet inte när). Där ska alla intressenter träffas och diskutera olika åtgärder, kring behovet att höja trafiksäkerheten i Hallen. Bra, tycker jag.
Ds

Foto Kent Livendahl

E-post: info@321an.se | Telefon: 0643-30 000

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.

Vad tycker du?
Senaste nyheterna på 321an.se

 • Intervju med Mia Kempff (gruppen Broka)

  Nyss kunde du läsa historien om Stjärnfall. Nu kommer en intervju med en av artisterna som spelar på galan på lördag den 17 november kl 19. Håll tillgodo! Du var […]

 • Historien om Stjärnfall

  Jesper Lindgren från Offerdal och hans kompis Jonas Eriksson från Hallen, båda  från gruppen Velvet Insane  hjälps åt att arrangera insamlingsgalan Stjärnfall. Jonas kom in som hjälp till Jesper 2013. […]

 • ”Totalskada” av Helena von Zweigbergk

  ”Det började som en liten eld i ett trapphus”. Den lilla elden utvecklade sig till diskoteksbranden i Göteborg för jämnt tjugo år sedan. Katastrofen i Helena von Zweigbergks roman ”Totalskada” […]

 • Snöröjning av gångbanan i Hallen

  Hallens vägförening genom Tina Klintevall jobbar vidare med trafiksäkerheten I Hallen. Mailet som kom till mig från Tina: På förekommen anledning ringde jag PEAB igår angående snöröjning av gångbanan genom […]

 • Hallens vägförening förklarar

  Hallens vägförening ansökte i april 2018, med hjälp av Åre Kommun hos Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning till 30 km/tim runt skolan i Hallen samt 50 km/tim på övriga mindre vägar, som […]

 • HALLENS HÄLSOCENTRAL VACCINERA DIG

  Nu är det dags att vaccinera sig mot årets influensa. Kan med fördel göras på Hallens Hälsocentral enligt dessa tider. Vecka 45: Tisdag 6/11 kl. 13-16, samt onsdag 7/11 kl. […]

 • Vilken hastighet kommer att gälla utanför Hallens skola

  Hallens vägförening vill sätta upp egna skyltar med hastighetsbegränsning, enligt Svt:s lokala nyheter Jämtland den 4 november. Mer om detta kan du läsa på www.321an.se när vi  fått kontakt med […]

 • Den osannolika mördaren

  Du kan snart inte räkna dem alla, Sveriges rättsskandaler de senaste decennierna. Osmo Vallo (1995), Thomas Quick (början 2000-talet), Fallet Kevin (1998), Kai Linna (oskyldigt dömd 2005) och den största […]